W Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa 5 marca 2012 roku zostały oddane do użytku dwa nowe laboratoria: Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek oraz Laboratorium Immunologii i Alergologii. Otwarcie laboratoriów spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mediów.

– Laboratoria będą służyły praktycznemu kształceniu studentów, a także badaniom naukowym w dziedzinie biologii i immunologii skóry oraz badaniu właściwości biologicznych kosmetyków i kosmeceutyków na modelu hodowli komórkowych z zastosowaniem metod immunologicznych. W przyszłości będą też służyć firmom, które współpracują z uczelnią – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

– W laboratoriach szkolimy kosmetologów w dziedzinie badania wpływu produktu kosmetycznego na hodowle komórkowe oraz w podstawowej analizie immunologicznej. Umiejętności te stanowią podstawę wykształcenia I i II stopnia w zakresie kosmetologii. Mogą też być wykorzystywane w analizie i diagnostyce medycznej. W laboratoriach będą też prowadzone badania naukowe – prof. Stanisław Wołowiec, dziekan Wydziału Turystki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ.

Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek spełnia wymogi 2 stopnia zagrożenia biologicznego BSL2 według kryteriów Unii i WHO (tzn. musi zapewnić sterylne warunki pracy chroniące pracownika i materiał biologiczny), i zgodnie z przepisami jest dostępne tylko dla osób prowadzących hodowle komórkowe.

– Do laboratorium mają dostęp jedynie 3 wykwalifikowane osoby z zespołu Katedry Kosmetologii. Pracownia musi być bardziej sterylna niż sala operacyjna. Każdy człowiek ma system immunologiczny, który go chroni. Hodowane komórki tego systemu nie mają i w zetknięciu z zagrożeniem, giną – wyjaśnia prof. Elżbieta Wałajtys – Rode z Katedry kosmetologii WSIiZ – Hodowle tkanek i komórek służą jako modele do badania mechanizmów reakcji zachodzących w skórze i naskórku w normie i stanach patologicznych (reakcje zapalne, nadwrażliwość, reakcje autoimmunologiczne) oraz do testowania wpływu na skórę kosmetyków i kosmeceutyków.

W pracowni znajduje się sprzęt do prowadzenia hodowli i bankowania komórek ssaczych, m.in.: komora laminarna, inkubator z dozowaniem CO2, mikroskop odwrócony, łaźnia wodna i urządzenia do bankowania komórek. Niezbędny jest też jednorazowy, sterylny sprzęt do hodowli.

Laboratorium Immunologii i Alergologii oraz pracownia studencka są dostępne dla kadry Katedry Kosmetologii prowadzącej badania immunologiczne, współpracowników z innych Zakładów i kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne oraz studentów. Na wyposażeniu pracowni jest nowoczesny mikroskop fluorescencyjny konfokalny, który znacznie rozszerza zakres badań. Umożliwia uzyskiwanie trójwymiarowego obrazu komórek i in vitro oraz badania zmian w komórkach in vivo w realnym czasie np. pod wpływem leków lub kosmetyków. W laboratorium znajduje się też m.in. wielofunkcyjny spektrofotometr- czytnik do płytek wielodołkowych, wirówka stołowa, waga analityczna i termomikser grzejny. Na specjalistycznym sprzęcie naukowcy i studenci będą wykonywać analizy immunologiczne (typu ELISA) na uzyskanym materiale komórkowym z detekcją metodami kolorymetrycznymi i fluorescencyjnymi.

Otwarcie tych dwóch nowych laboratoriów zwiększa ich łączną liczbę WSIiZ do blisko 70. Dzięki tym nowoczesnym obiektom naukowym, uczelnia praktycznie przygotowuje studentów do zawodu.

Sprzęt i wyposażenie laboratoriów kosztowały ponad 2 mln 900 tys. zł. Uczelnia wydała 2 mln 250 tys. zł, a dodatkowe 650 tys. zł pochodzi z projektu „WSIZ: wiedza – staże – informacja – zatrudnienie”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urszula Pasieczna

Zobacz, co ukazało się na temat otwarcia laboratoriów w mediach:

Hej.rzeszow.pl

BlekitnaTV

Onet.pl

E-gospodarka.pl

Gazeta.pl

Tvp.pl

Nowiny
Super Nowości
Gazeta Wyborcza