Czym jest rewolucja w sprawach wojskowych? Dlaczego Zachód prowadzi wojny bezkontaktowe? Czy samoloty bezzałogowe za kilkanaście lat będą bardziej liczne niż samoloty załogowe? Jak wykorzystać wynalazki z obszaru biologii i chemii w bezpieczeństwie narodowym? Wreszcie: na czym polega robotyzacja wojska? Na te i wiele innych pytań studenci uzyskają odpowiedź już na I roku studiów z bezpieczeństwa wewnętrznego.


Od nowego roku akademickiego (2016/2017) studenci bezpieczeństwa wewnętrznego WSIiZ, w ramach przedmiotu Nowe technologie w bezpieczeństwie, będą mogli poczuć się w roli operatora bezzałogowego statku latającego. Zajęcia poprowadzi dr Tomasz Wójtowicz (na zdjęciu z uczestnikami II Uniwersjady Bezpieczeństwa WSIiZ, która odbyła się w kwietniu 2016 r.). Fot. Adam Janusz

„Nowe technologie w bezpieczeństwie” to kolejna – po sztuce samoobrony, praktycznych zajęciach strzeleckich i dodatkowych warsztatach z zakresu konwojowania pieniędzy i cennych przedmiotów – nowość w programie studiów na wspomnianym kierunku studiów prowadzonym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wykłady połączone z ćwiczeniami będą okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, jak nauka i wynalazki wpływały na przebieg wojen, jak myśl techniczna umożliwiała rozszerzanie operacji wojskowych o obszary morskie, przestrzeń powietrzną, przestrzeń kosmiczną, Internet, genetykę. Będą też wiązały się z możliwością nabycia umiejętności z zakresu wykorzystania i pilotażu bezzałogowych statków latających (dronów).

Dowiedz się więcej o studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne!