3 listopada 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbył się kolejny wykład z cyklu Nauka a religia.

Spotkanie poprowadził ks. dr Włodzimierz Skoczny, tematem był Rozum a wiara w Renesansie. „Miedzy średniowieczem a renesansem nie ma jakiejś konkretnej granicy. I dlatego jest problem gdzie naprawdę zaczyna się renesans. Można powiedzieć ze wychodzi on w sposób naturalny z myśli średniowiecza.”- rozpoczął prelegent.

Na początku ks. dr Włodzimierz Skoczny powiedział o tym, że w średniowieczu istnieją dwa renesansy, pierwszy w IX wieku pod rządami Karola Wielkiego kiedy to prowadzona była wielka reforma, a świadectwem tego są wszelkie budowle romańskie i drugi renesans w XII wieku, kiedy to ukazał się „Timajos” Platona. Istotnym faktem jest to, że zachwyt nad starożytnością rozpoczął się od poezji i literatury, a wiodącą postacią był Franciszek Petrarka, który zaraził swoją fascynacją do łaciny grono najbliższych. Jak stwierdził prelegent ważną informacją dla nas wszystkich jest to, że dominującą filozofią w renesansie była filozofia platońska.

W drugiej kolejności prelegent omówił niechęć renesansu do scholastyki, a także poruszył temat humanistyka a nauki przyrodnicze. Dodał również, że jest kilka czynników, które nie sprzyjaną powstawaniu nauk:

– starożytność jako niedościgniony wzorzec,
– różnice w przydatności dawnych nauk,
– cechy humanistów (duma z przynależności do ”wybranych”, pogarda dla pracy ręcznej oraz brak wykształcenia matematycznego).

Ponadto w renesansie ważna była matematyka, która stanowiła klucz do powstania nauki. „ Arytmetyka była tym działem matematyki, którym oprócz geometrii bardzo się interesowano. Mimo pozytywnych aspektów w matematyce renesansowej było coś co nie pomagało w powstawaniu nowożytnej nauki, a mówiąc o liczbach myślano o jakiejś tajemnicy”

Ostatnim tematem na środowym spotkaniu był kryzys papiestwa i reformacja. Ks. dr Włodzimierz Skoczny zaprezentował różnice w relacji filozofia – wiara.

A) U protestantów – nieufność, nacisk położony na wiarę Katolicy – wiara rozum i racjonalność świata.

B) Dla reformacji niezależna filozofia przestaje istnieć, zostaje wchłonięta przez teologie. Katolicy pragną utrzymać filozofie jako oddzielną dyscyplinę.

C) Oba nurty maja już w średniowieczu swoich poprzedników. Katolicy- św. Tomasz, protestanci w Ockhamie i nominalistach.

Cykl wykładów jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika w Krakowie. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka. Zorganizowaliśmy wspólnie m.in. bardzo popularny wśród studentów i pracowników cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania".

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Nauka a religia”, który dobędzie się 10 listopada 2010r. i zostanie poprowadzony przez ks. dr hab. Janusza Mączkę.

Tekst: Ewelina Oleszko