12 lutego 2014 roku odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wręczono na nim akty nominacyjne trzem nowym członkom.

Konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora, skupiającym przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i administracji współpracujących z Uczelnią. Są to wybitne osobowości świata polityki, nauki, administracji i przemysłu. 12 lutego dołączyli do tego zacnego grona Paweł Chmiel, Prezes Zarządu Visum Clinic sp. z o.o, Ireneusz Drzewiecki, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A oraz dr Adam Pałacki, Dyrektor Generalny TAP Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Akty nominacyjne nowym członkom Konwentu wręczył Przewodniczący Konwentu prof. Tadeusz Pomianek.

Głównym celem powołania Konwentu jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy światem nauki i edukacji, a światem praktyki gospodarczej.

Na posiedzeniu Konwent WSIiZ m.in. pozytywnie zaopiniował ofertę dydaktyczną Uczelni na rok akademicki 2014/2015. Uznał ją za dostosowaną do wymogów rynku pracy. Zajął się także omówieniem planów rozwoju oraz strategią wydziałów WSIiZ.

Zobacz film z wydarzenia