14 stycznia 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyła się konferencja „Nowoczesne i skuteczne nauczanie wyzwaniem reformy programowej”. Przeznaczona była ona dla nauczycieli przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości oraz informatyka. Wzięło w nim udział ok 160 nauczycieli!

Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

Celem konferencji było przedstawienie innowacyjnych metod kształcenia uczniów w zakresie tych przedmiotów z wykorzystaniem materiałów i narzędzi wspomagających w ramach współpracy z firmą Cisco. Nauczyciele zostali zapoznani z programami Instytutu Przedsiębiorczości oraz Akademii Sieciowej z możliwością utworzenia w szkole lokalnych takich jednostek. Szkoły, które zdecydują się na taki krok po zakończeniu bezpłatnego szkolenia dla nauczycieli otrzymają gotowe materiały edukacyjne i scenariusze prowadzenia lekcji zaś nauczyciele certyfikaty instruktorskie.

Zapraszamy również do zapoznania się z programem konferencji oraz opisem Akademii Sieciowej i Instytutu Przedsiębiorczości.