Jak korzystać z internetu przygotowując materiały dydaktyczne? Jaką korzyść nauczycielom i uczniom przyniesie korzystanie z platformy e-learningowej? Czy dobrym pomysłem jest korzystanie z gier symulacyjnych podczas lekcji w szkole? Odpowiedzi m.in. na te pytania usłyszało ok. 120 nauczycieli podczas konferencji "Wykorzystanie komputera w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych", która odbyła się 31 stycznia 2012 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Nauczania WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek. Tuż po nim głos zabrał Antoni Wydro, Wicekurator Oświaty w Rzeszowie. Obaj podkreślali, jak ważna jest tematyka konferencji.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat organizuje konferencje, szkolenia i warsztaty skierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli. Z drugiej strony Uczelnia ta jest liderem rozwiązań informatycznych w Polsce, stąd zrodził się pomysł, by podzielić się ważnymi rozwiązaniami technologicznymi i metodycznymi, które będą szczególnie użyteczne w pracy z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych.

– Celem konferencji jest przekazanie nauczycielom tych narzędzi i rozwiązań, które będą mogli wykorzystać w nauczaniu różnego rodzaju przedmiotów, szczególnie tych nieinformatycznych. Stanowi inaugurację cyklu szkoleń specjalistycznych przygotowanych dla nauczycieli i dyrektorów. Wierzymy również, że stanie się okazją do wypracowania wspólnych działań skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – wyjaśnia Joanna Dudek, Koordynator Konferencji.

– Korzystanie z nowoczesnych technologii podczas realizacji dydaktycznych to konieczność. Ale ta konieczność wynika z potrzeby. Dzisiejsze czasy są takie, że dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych jest bardzo powszechny. Kwestia polega na tym, jak z tego mądrze korzystać, jak pokazać nauczycielom i uczniom możliwości kryją się w takich technologiach. A tego trzeba dokonać nie tylko poprzez danie narzędzi, komputerów itd., ale także poprzez dobry system przeszkolenia nauczycieli – wyjaśnia Piotr Ożarski, Koordynator Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Dodaje także, że komputer w procesie nauczania nie może zastąpić człowieka, ale musi umiejętnie z nim współpracować.

– To jest bardzo ważna konferencja. Tworzymy właśnie nowy model szkoły. Odeszliśmy bardzo wyraźnie od szkoły, która jest oparta tylko na nauczycielu, który przekazuje wiedzę. Wyraźnie kierujemy się w stronę nauczyciela, który steruje procesem kształcenia i wychowania. Stąd niezmiernie ważna jest technologia informacyjno-komunikacyjna, która odpowiednio wykorzystana przez nauczyciela przynosi pożądane rezultaty wśród uczniów – lepsze wykształcenie, lepsze wychowanie – mówi Antoni Wydro, Wicekurator Oświaty w Rzeszowie. Podkreśla, że kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest dziś koniecznością. Metody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nie mają zastąpić tradycyjnego kształcenia, ale je umiejętnie uzupełniać.

W trakcie konferencji wystąpili ze swoimi prezentacjami m.in.:
• Zdzisław Nowakowski – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: „Certyfikat e-Nauczyciel”
• Piotr Ożarski – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: „Nowe technologie w dydaktyce przedmiotowej – moda czy konieczność?”
• Tomasz Bartczak – WSIiZ: „e-dziennik – pomoc dla nauczyciela i rodziców”
• Wojciech Pitura – WSIiZ: „Gry symulacyjne w nauczaniu”
• Janusz Korniak – WSIiZ: „Wykorzystanie Internetu w przygotowaniu materiałów dydaktycznych”.
• Joanna Wójcik – WSIiZ: „Praca nauczyciela i ucznia z platformą e-learningową”.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród dyrektorów szkół i nauczycieli. – Dzisiejsza konferencja ma bardzo duże znaczenie dla nauczycieli, przede wszystkim dla pokonania wewnętrznych oporów wobec wejścia w erę cyfryzacji szkoły. Ta konferencja daje spory wgląd w to, jak bardzo można te nowe technologie wykorzystać w dydaktyce, jak wykorzystać to, w czym nasi uczniowie się świetnie obracają – cieszy się Dorota Sochacka, Wicedyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

Jak podkreślają organizatorzy, konferencja ta jest dopiero początkiem serii spotkań przygotowanych dla nauczycieli i dyrektorów. Wedle planów powinny one stać się okazją do wypracowania wspólnych działań skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zobacz film z konferencji
Zobacz więcej zdjęć z wydarzenia