Budowa Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej została uznana za najlepiej zarządzany projekt w Polsce w konkursie Polish Project Excellence Award 2010 (PPEA).

– Wszystkie finałowe zespoły projektowe osiągnęły wysoki poziom w zarządzaniu projektami. PPEA jest jednak konkursem, w którym, zwycięzca może być tylko jeden. W tym roku główną nagrodę otrzymała firma Best Construction za projekt „Budowy budynku Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k/Rzeszowa” – usłyszał podczas uroczystej gali wręczenia nagród Jacek Pieta z BEST Construction.

Nowoczesna bryła Centrum została zaprojektowana przez Urszulę Pomianek. W pracach architektonicznych uczestniczyła też Maria Smołka. Kierownikiem projektu był Konrad Łoboda.

Nowoczesne Centrum już w styczniu.

W lipcu 2009 roku, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i rozpoczęła inwestycję o wartości przekraczającej 27 mln. złotych.

– Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymaliśmy na ten cel środki z programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – podkreśla Stanisław Harpula, kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Idealnym miejscem pod budowę obiektu był Kampus uczelni w Kielnarowej. Tam właśnie w styczniu 2011 roku zostanie oddany do użytku nowoczesny budynek dydaktyczny.

Laboratoria i sprzęt najnowszej generacji

– W Centrum Edukacji Międzynarodowej o powierzchni użytkowej 5 352 m2 będą się mieściły: sala audytoryjna dla 300 studentów, 2 sale wykładowe (konferencyjne), sale ćwiczeniowe i biblioteka multimedialna. Ale najważniejsze jest uruchomienie 15 laboratoriów nowoczesnych technologii tele-informatycznych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji – mówi kanclerz WSIiZ.

Będą to m.in.: Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki, Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej, Laboratorium Inteligentnych Systemów Informacyjnych – Diagnostyka Obrazowa, a także Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej, Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej i Laboratorium Technologii Bezprzewodowych. Dzięki tej inwestycji, liczba laboratoriów w WSIiZ wzrośnie do ponad 60.

Nowoczesny budynek będzie w pełni zinformatyzowany i wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Do dyspozycji studentów będzie biblioteka multimedialna i bezprzewodowy dostęp do Internetu. W budynku zostanie zainstalowany system backupu, a także system nagłośnienia sal i tłumaczeń symultanicznych i wideokonferencji.

Przyszłość dla branży wysokich technologii

Kompleksowo wyposażona placówka z funkcjonalnym wyposażeniem podstawowym i specjalistycznym będzie kształcić specjalistów z szeroko rozumianej branży informatycznej. Pozwoli studentom i pracownikom uczelni rozwijać pasje naukowe i zainteresowania. Władze rzeszowskiej uczelni podkreślają, że dzięki realizacji projektu, Podkarpacie zyska ośrodek dydaktyczny umożliwiający łączenie teorii z praktyką. Programy nauczania będą odpowiadać bezpośrednio na zapotrzebowanie rynku. Kształcenie będzie dopasowane do potrzeb sektorów i branż wysokich technologii w województwie podkarpackim (m.in. klastra Dolina Lotnicza oraz firm zintegrowanych w ramach stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka).

To ogromna szansa dla zdolnej młodzieży z regionu, by nie emigrowała, ale tutaj na Podkarpaciu zdobywała wysokie kwalifikacje i w przyszłości zasiliła rozwijające się sektory rynku w województwie podkarpackim, m.in. wysokich technologii.
Nowa inwestycja świetnie będzie służyć budowie społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie. Zwiększy się jakość kształcenia na poziomie wyższym. Będziemy też lepiej przygotowywać kadry nowoczesnej gospodarki w regionie.
W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach będą też prowadzone badania dla firm współpracujących z rzeszowską uczelnią. Już podczas studiów przedsiębiorstwa będą mogły wybierać studentów na praktyki i staże oraz włączać ich w badania.