Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, aby oferowane kierunki studiów jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku, powołała do życia organ opiniodawczo-doradczy, którego celem jest m.in. optymalizacja kształcenia w celu maksymalizacji użyteczności wykształcenia.

Na posiedzeniu 10 czerwca 2015 r. akt nominacyjny został wręczony Panu Doktorowi Zbigniewowi Inglotowi. Tym sposobem Uczelnia pozyskała kolejnego, niezwykle cennego partnera.

Dr Zbigniew Inglot jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w firmie INGLOT Sp. z o.o, jednego z wiodących producentów kosmetyków kolorowych na świecie. Jest także członkiem American Physical Society (APS) oraz New York Academy of Sciences. Jego wskazówki z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez WSIiZ.

Głównym celem powołania Konwentu jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy światem nauki i edukacji, a światem praktyki gospodarczej. WSIiZ jest jedyną uczelnią, która posiada taki organ doradczy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu członków Konwentu oferta uczelni jest dobrze dostosowana do realiów rynku pracy i wymagań pracodawców. W końcu, to oni sami – właśnie w ramach Konwentu WSIiZ – decydują, jakie kwalifikacje powinni posiadać absolwenci poszczególnych kierunków.

ZOBACZ ZDJĘCIA