Translatoryka oraz komunikacja międzykulturowa w biznesie – to dwie nowe specjalności, które mogą wybierać kandydaci na studia. Od października 2011 roku oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poszerzy się o kolejny kierunek studiów – Filologia angielska.

Biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego jest podstawą komunikacji społecznej nierozerwalnie związanej nie tylko z działalnością wszelkiego rodzaju organizacji, ale także z życiem każdego człowieka. Potrzebę nauczania języków obcych można zauważyć zarówno w biznesie, turystyce i przemyśle, ale także w dziedzinach związanych z wojskowością czy administracją. Coraz wyraźniej widoczne jest również zjawisko tzw. „inteligencji językowej”, niezbędnej w sprawnym funkcjonowaniu nie tylko w miejscu pracy, ale także poza nim.

Cieszy więc fakt, że od października studenci będą mogli rozwijać umiejętności językowe w znacznie pełniejszej mierze. Co ważne, Twoją gwarancją kwalifikacji językowych będzie dobrze dobrany wachlarz zajęć językowych, językoznawczych oraz znajomości realiów, a także możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podczas praktyk. Znaczna część zajęć realizowana jest w małych grupach (ćwiczenia, laboratoria), co dodatkowo pozwoli Ci na rozwinięcie swoich indywidualnych predyspozycji czy umiejętności pod okiem wybitnych filologów.

Absolwenci będą biegle władać nie jednym, a dwoma językami: angielskim i drugim wybranym: np. niemieckim lub rosyjskim.

– Znajomość angielskiego to obecnie standard, dlatego warto wykazać się opanowaniem więcej niż jednego języka obcego, w tym jednego na poziomie zaawansowanym i co najmniej jednego na poziomie podstawowym. Jeden język obcy to za mało – mówi Roman Wisz, Zastępca Dyrektora Centrum Języków Obcych WSIiZ.

– Będziemy kształcić m.in. tłumaczy i specjalistów w dziedzinie języka biznesu, a także specjalistów ds. handlu zagranicznego i konsultantów biznesowych ds. współpracy międzynarodowej – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Jakie przedmioty będą realizowane w trakcie nauki? Ile godzin języków będzie obejmował program? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.