W styczniu 2012 roku rozpoczęła działalność nowa Rada Samorządu Studentów WSIiZ.

Największą ilość głosów oddanych w wyborach tajnych zapewniających mandat do Rady Studentów na lata 2012-2014 otrzymali:

  • Daniel Dereniowski
  • Joanna Foltarz
  • Daniel Koczeń
  • Dominik Lech
  • Ivan Serediuk
  • Olga Tkachuk
  • Magdalena Lekacz, otrzymała mandat w Radzie Studentów bez udziału w wyborach zgodnie z par.38, pkt2. w brzmieniu:" Rada poprzedniej kadencji nominuje swojego przedstawiciela w radzie kolejnej kadencji do dnia wyborów…"

Magdalena Lekacz została wybrana bezwzględną większością głosów w wyborach tajnych, przeprowadzonych wśród nowo wybranej Rady Studentów, na przewodniczącą Samorządu Studentów WSIiZ.

Nowym członkom Samorządu Studentów serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Studentów oraz Naszej Uczelni.

– Zachęcamy wszystkich studentów, a szczególnie starostów, do aktywnej współpracy z Samorządem. Liczymy na waszą pomysłowość, kreatywność i chęć zaangażowania w nasze działania. Do zobaczenia w naszej siedzibie – pokój RA020 – zaprasza Magdalena Lekacz.