Aktualnie w Polsce pracuje ponad 66 tysięcy fizjoterapeutów. Przez wiele lat ich zawód nie był uregulowany ustawowo – zmieniło się to dopiero w maju 2016 r. W roku 2019 kompetencje fizjoterapeutów zostały poszerzone. Jak bardzo? Co może wykonywać i zlecać fizjoterapeuta?

Artykuł “Nowy Status Fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony zdrowia” to publikacja dr Małgorzaty Paszkowskiej z Kolegium Zarządzania WSIiZ, która ukazała się w “Wiadomościach Lekarskich” – oficjalnym czasopiśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Opracowanie przedstawia m.in. nowe uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji leczniczej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie fizjoterapeuci mogą samodzielnie dobierać/zlecać zabiegi oraz zlecać wyroby medyczne na warunkach określonych przez prawo.

“Celem artykułu było przedstawienie i analiza zmian w prawie mających wpływ na nowy status fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Ponadto zwrócenie uwagi na zmianę kompetencji lekarzy w zakresie rehabilitacji leczniczej i zasady ich współpracy z fizjoterapeutami. Z przeprowadzonej przeze mnie analizy wynika, że zmiany prawa w ostatnich latach istotnie wpłynęły na wzrost roli fizjoterapeutów w systemie ochrony zdrowia, a także mają one znaczenie dla wykonywania zawodu lekarza” – mówi autorka publikacji dr Małgorzata Paszkowska.

Pełna wersja artykułu dostępna jest TUTAJ.