Zdaniem prof. Pawła Chmielnickiego, kierownika Katedry Teorii Prawa WSIiZ, w Polsce konieczne jest stworzenie specjalnego modelu kształcenia prawniczego o określonym, „administracyjnym” profilu.

– Dobrym pomysłem są tu np. studia prawnicze I stopnia o określonym, „administracyjnym” profilu, których dyplom daje prawo do ubiegania się o miejsce na aplikacji „administracyjnej”, czyli aplikacji prawniczej specjalnie dedykowanej dla potrzeb obsługi prawnej urzędów i zakładów administracyjnych, najlepiej 4- letniej – twierdzi prof. nadzw. Dr hab. Paweł Chmielnicki, kierownik Katedry Teorii Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego”.

Aplikacja taka mogłaby trwać krócej (3 lata), jeżeli dana osoba legitymowałaby się ukończeniem prawniczych studiów uzupełniających magisterskich. Model kształcenia osób pracujących w strukturach administracyjnych ukształtowałby się wówczas następująco: na kierunku „administracja” kształceni byliby kompetentni urzędnicy, natomiast na kierunku aplikacji administracyjnej, dostępnej już po ukończeniu studiów prawniczych I stopnia – kompetentni doradcy prawni urzędników. Model ten przyniósłby wiele korzyści dla administracji publicznej, która obecnie obsługiwana jest albo przez osoby, których myślenie jest już trwale ukształtowane (po aplikacji adwokackiej lub radcowskiej) na modłę obsługi spraw karnych lub cywilnych toczących się w sądzie, albo przez osoby, które „dokształcają się” na własną rękę.

– Kształcenie prawników na studiach magisterskich uwzględnia niemal wyłącznie potrzeby związane z rekrutacją do tradycyjnych zawodów prawniczych: adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora i notariusza. Pozostaje ogromna sfera spraw, które wymagają kompetencji prawniczych na wysokim poziomie, a nie wiążą się z występowaniem przed organami ochrony prawnej. Chodzi tu m.in. o szeroko rozumiany obrót gospodarczy, ale nie tylko. Mam na myśli również obsługę prawną podmiotów administracji – organów administracji, zakładów administracyjnych itp. – mówi prof. Chmielnicki.
Tradycyjny model prawniczych studiów magisterskich w minimalnym stopniu przygotowuje do pracy ze sprawami związanymi z realizacją zadań publicznych i tymi toczącymi się w strukturach administracyjnych. Oferuje tradycyjne aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i pozostałe.

Dotychczasowy model kształcenia prawników nie odpowiada potrzebom związanym z obsługą działań administracji. Nie uwzględnia ogromnej masy zagadnień prawnych, które pojawiają się przy okazji tego rodzaju spraw. Jest nastawiony na zabezpieczenie potrzeb organów ochrony prawnej (sądów, prokuratury), a nie urzędów i zakładów administracyjnych.

– Z mojego doświadczenia wynika, iż adwokaci i radcowie, którzy najczęściej zajmują się obsługa prawną takich struktur, nie są należycie przygotowani zawodowo względem profilu spraw, z jakimi mają do czynienia. Skutkuje to wieloma błędami i niedociągnięciami w zakresie obsługi prawnej administracji – podkreśla prof. Paweł Chmielnicki .

W związku ze zmieniającymi się potrzebami państwa i społeczeństwa w zakresie przygotowania zawodowego osób zajmujących się wykładnią norm prawnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wprowadziła 3-letnie studia I stopnia na kierunku prawo. Podania można składać do 31 lipca 2014 roku.