Dzień Praw Człowieka jest co roku obchodzony 10 grudnia, w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od chwili uchwalenia tego aktu minęło już ponad 70 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana. Aby podkreślić znaczenie praw człowieka oraz skalę ich globalnych naruszeń, Students Center for European Union Research „EU Club” oraz Studenckie Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami zorganizowały dwa wydarzenia adresowane do studentów oraz pracowników naszej Uczelni.

Pierwszym był Maraton Pisania Listów Amnesty International. Idea ta narodziła się kilkanaście lat temu w Polsce i urosła do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka – w 2018 roku podjęto ponad 5,9 mln akcji na całym świecie. W trakcie wydarzenia uczestnicy piszą listy do rządów państw, w których łamane są prawa człowieka. W tym roku bronione jest dziesięć spraw, w których ofiarami są młodzi ludzie, często jeszcze dzieci.

– Może się wydawać, że jeden list nie jest w stanie niczego zmienić. To nieprawda. Każda wiadomość ma sens, co pokazują efekty wcześniejszych maratonów. 500 000 listów wysłanych do brazylijskich władz sprawiło, że zatrzymano zabójców działaczki Marielle Franco. Z kolei wsparcie piszących dla Gulzar Duishenovej, która walczy o prawa osób niepełnosprawnych w Kirgistanie, przyczyniło się do podpisania przez to państwo Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Osoby, które nie zdążyły napisać listu na naszej Uczelni, ciągle mogą podpisać petycję online na stronie amnesty.org.pl – mówi Sylwia K. Mazur, opiekunka EU Club.

Drugim wydarzeniem był UITM Talks: Human Rights, podczas którego siedmiu studentów zaprezentowało sześć mów, które miały zainspirować rówieśników do zwiększania świadomości na temat praw człowieka oraz walki w obronie najsłabszych. Spośród kilkunastu zgłoszeń organizatorzy wybrali te, które w kompleksowy sposób prezentowały dane zagadnienie oraz wskazywały na zmiany, które należy dokonać, aby uczynić świat lepszym miejscem.

– Wydarzenie było organizowane po raz pierwszy, dlatego zaskoczyła nas skala zainteresowania, od liczby otrzymanych zgłoszeń, przez wypełniony IQ Club, aż po 1 600 osób, które oglądały nas on-line. Prezentowane tematy dotyczyły praw uchodźców, wpływu weganizmu na środowisko oraz zdrowie publiczne, prawa do edukacji, naruszeń dokonywanych przez branżę modową, kary śmierci oraz braku poszanowania praw człowieka najuboższych mieszkańców globu. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia, która odbędzie się w marcu i będzie w całości poświęcona prawom kobiet – podsumowuje Sylwia K. Mazur.