Blisko 180 studentów i 24 prelegentów z Rzeszowa, Wrocławia i Krakowa wzięło udział w seminarium "Oblicza Komunikowania Wizualnego". Impreza odbyła się 3 marca 2011 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Przezwyciężając złośliwość projektora, który próbował zniweczyć wysiłki organizatorów, udało się rozpocząć spotkanie kilkanaście minut po godzinie 10. Imprezę otworzył prof. Andrzej Głowacki – kierownik Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, a jednocześnie pomysłodawca Centrum Techniki i Sztuki Cyfrowej, którego seminarium było oficjalnym otwarciem.

W pierwszej kolejności swoją wizją dotyczącą komunikowania wizualnego dzielili się ze zgromadzonymi w auli słuchaczami współautorzy podręcznika pt. „Oblicza komunikowania wizualnego”: Dariusz Grzybowicz, Jan Nuckowski, Piotr Głowacki, Wiktor Siegel, Magdalena Pinczyńska, Beata Bigaj-Zwonek, Sylwester Zimon, Anna Dudzińska, Krzysztof Groń oraz Aneta Pawłowska. Książka ma być pomocą dydaktyczną dla studentów artystycznych specjalności prowadzonych w WSIiZ na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jej redaktorem naukowym jest dr Rafał Polak z WSIiZ. Swoje pięć minut dostali podczas spotkania także studenci, którzy do Kielnarowej przybyli z Krakowa, Rzeszowa i Mielca. Łącznie wygłosili oni aż 9 referatów.

Zwieńczeniem seminarium był wernisaż wystawy graficznych prac studentów WSIZ. Tuż przed godziną 19:00 kolekcję 70 dzieł wykonanych pod kierunkiem nauczycieli z Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowe i Nowych Mediów oficjalnie otworzył prof. Andrzej Głowacki, przecinając wirtualną wstęgę. Wystawę można oglądać na korytarzach Centrum Edukacji Międzynarodowej do odwołania.

Na koniec warto dodać, iż seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Przyszłość dla sztuki – sztuka dla przyszłości”, realizowanego przez WSIiZ od kilkunastu miesięcy we współpracy z Norwegian University of Science and Technology z Trondheim. Więcej informacji na stronie sztukacyfrowa.wsiz.rzeszow.pl

Tekst: Iwona Leonowicz-Bukała
Zdjęcia: Adam Janusz