15 października 2009 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie konflikt izraelsko-palestyński przybliżył słuchaczom prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Yousuf Shahada.

Prowadzący wykład z racji swojego pochodzenia przedstawił problematykę konfliktu, z punktu widzenia Palestyńczyków. Zaprezentował rys historyczny dziejów ziem, o które od półwiecza toczy się spór.

– W 1947 roku ziemie zamieszkiwane w większości przez Arabów podzielono na dwa państwa. Przy tym podziale Żydzi, którzy stanowili 25% tamtejszej populacji otrzymali ponad połowę terenów obecnego Izraela. – Jak można dać mniejszości większość terytoriów? – pytał prof. Shahada. – Obecnie jedynie 22% historycznej Palestyny jest w posiadaniu Palestyńczyków – dodał profesor.

Dalsza treść wykładu dotyczyła trudności, z którymi muszą borykać się Palestyńczycy. Zamieszkujący Strefę Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu ludzie są odcięci od świata. – Żyją jak w więzieniu – mówił Shahada. Według profesora jest to konflikt historyczno-polityczny. – Konflikt religijny jest legendą – zaznaczył Shahada.

Do słów profesora odniósł się Paweł Skoczowski, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przedstawił odmienny punkt widzenia na Izraelsko-Palestyński spór. Mówił o atakach terrorystycznych oraz organizacjach takich jak Hamas i Hezbollah.

Wykład został zorganizowany przez Instytut Badań nad Cywilizacjami (www.cywilizacje.pl) w ramach miesiąca arbskiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Autorzy tekstu: Klaudia Bajrasz i Jacek Kloc, dziennikarze Studentcafe.pl