W czwartek 3 kwietnia 2014 roku Instytut Badań nad Cywilizacjami wraz ze Studenckim Kołem Naukowym zorganizowały drugie spotkanie z cyklu „Kaukaz – historyczne wyzwanie Rosji”. Tym razem Wiktor Trybus – historyk oraz podróżnik opowiadał o dziejach współczesnych tego regionu.

Na wykładzie pod tytułem „Od Imperium po Soczi” poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące przebiegu pierestrojki w republikach kaukaskich, konfliktu o Karabach, drogi Gruzji do niepodległości, dekady Saakaszwilego oraz wojny 5-dniowej w 2008 r.

Współorganizatorami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Narodowej oraz Koło Politologów WSIiZ.