Dlaczego doszło do kryzysu migracyjnego w Europie? Jaki związek mają z nim wydarzenia z roku 2003, kiedy doszło do militarnej interwencji w Iraku? Między innymi na te pytania podane zostaną odpowiedzi na seminarium naukowym pod tytułem "Od interwencji w Iraku 2003 do kryzysu migracyjnego 2015. Efekt Lucyfera w Iraku po 2003 i konsekwencje dla Europy".

Seminarium poprowadzi dr inż. Maciej Milczanowski, który uczestniczył w dwóch misjach wojskowych:
ONZ na Wzgórzach Golan oraz NATO w Iraku. Po jego referacie będzie można wziąć udział w dyskusji na ten temat.

Seminarium odbędzie się we wtorek 15 grudnia 2015 roku w Sali Senatu (siedziba WSIiZ w Rzeszowie) o godzinie 11:00.