Centrum Analiz Energetycznych opublikowało właśnie ranking stron internetowych koncesjonariuszy Ministerstwa Środowiska na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce. Dane w nim zawarte są zatrważające.

CAE opublikowało niedawno ranking stron internetowych 19 koncesjonariuszy Ministerstwa Środowiska na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce. Zobacz ranking.

Z opracowania CAE wynika m.in., że pomimo nierzadko wieloletniej obecności w Polsce, większość podmiotów uwzględnionych w rankingu nie dysponuje stroną internetową (ani „podstroną”) w języku polskim, nie podaje lokalnych danych kontaktowych, wreszcie nie zamieszcza informacji dotyczących aktualnie realizowanych projektów.

Najważniejsze statystyki z badania:

  • 4 na 19 firm (21%) nie posiada (pod)strony dedykowanej aktywności w Polsce;
  • w przeważającej większości (pod)strony zawierają szczątkowe, fragmentaryczne informacje;
  • 10 na 19 firm (53%) nie ma (pod)strony w języku polskim nt. aktywności w Polsce w obszarze poszukiwania gazu łupkowego;
  • 12 na 19 firm (63%) nie aktualizuje na bieżąco (pod)stron nt. aktywności w Polsce;
  • 12 na 19 firm (63%) nie publikuje na swoich stronach materiałów
  • informacyjno-edukacyjnych nt. gazu łupkowego;
  • 8 na 19 (67%) firm nie publikuje (lokalnego) numeru telefonicznego (w Polsce); kontakt elektroniczny opiera się na formularzu w języku angielskim.

Ranking zawiera szereg rekomendacji pod kątem wypracowania spójnych standardów (komunikacja i działania edukacyjne) oraz rekomendacji na potrzeby inwestorów zagranicznych oraz organów administracji państwowej.
Centrum Analiz Energetycznych to projekt rozwijany we współpracy Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jednym z głównych celów tej organizacji jest profesjonalizacja debaty publicznej w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego, jak również wydobycia gazu łupkowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Współpracując z polskimi i międzynarodowymi partnerami, Centrum w swoich analizach uwzględnia globalne doświadczenia sektora energetycznego.