Już 3 marca 2011 roku odbędzie się w Kielnarowej seminarium naukowe poświęcone różnym aspektom komunikacji wizualnej oraz wernisaż prac studentów WSIiZ. Impreza zatytułowana „Oblicza komunikowania wizualnego” będzie pierwszą w auli nowopowstałego Centrum Edukacji Międzynarodowej. Odbędzie się w ramach projektu „Przyszłość dla Sztuki – Sztuka dla Przyszłości”.

W seminarium weźmie udział aż 24 prelegentów, którzy przybliżą uczestnikom różnorodne zagadnienia związane ze sztuką komunikowania wizualnego. W programie znalazły się referaty poświęcone rozważaniom teoretycznym, jak i przykłady praktycznych zastosowań sztuk wizualnych w przekazie informacji – od graffiti po design witryn internetowych.

Do znamienitych gości wydarzenia należą prof. Jan Nuckowski – z krakowskiej ASP, prof. Dariusz Grzybowicz z ASP we Wrocławiu, Piotr Głowacki – krytyk sztuki oraz prof. Andrzej Głowacki, kierownik Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ. Wśród referentów znaleźli się także studenci z Rzeszowa i Krakowa, którzy komunikowaniu wizualnemu poświęcają prace dyplomowe, doktorskie a czasem – swoje życie zawodowe.
Zapoznaj się ze szczegółowym programem.

Seminarium związane jest z oficjalnym otwarciem Centrum Sztuki i Techniki Cyfrowej w Kielnarowej, zespołu nowocześnie wyposażonych laboratoriów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie nowoczesnego obrazowania i multimediów. Pomysłodawcą utworzenia centrum jest związany z WSIiZ prof. Andrzej Głowacki.

Organizatorami seminarium są Katedry: Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w fascynującej dyskusji na temat tajemnych kodów języka obrazu, a wieczorem – w wernisażu wystawy ponad 60 prac studentów specjalności artystycznych WSIiZ! Udział w imprezie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o seminarium i wystawie:

Strona internetowa projektu „Przyszłość dla Sztuki – Sztuka dla Przyszłości”
Strona internetowa seminarium

Polecamy też nasze strony na Facebooku:

Fan Page Projektu
oraz 
Event Page Seminarium


Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.