W sobotę 20 czerwca br.  do realizacji w tradycyjnej formie wracają wybrane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne.

W kampusie uczelni w Kielnarowej odbywać się będą wybrane zajęcia na 4 kierunkach studiów: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. Z kolei w budynku przy ulicy Sucharskiego stacjonarnie będzie się odbywać część zajęć w ramach Centrum Studiów Podyplomowych.

Pozostałe zajęcia dydaktyczne oraz wszystkie egzaminy, zaliczenia i obrony prac dyplomowych będą do końca semestru realizowane w formie zdalnej!

W związku z dbałością o studentów i pracowników, uczelnia wprowadziła szereg procedur mających na celu zachowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego. W przestrzeni uczelnianej obowiązuje minimum 1,5 metra dystansu pomiędzy wszystkimi osobami. Każdy wchodzący na teren uczelni zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust, zdezynfekowania dłoni oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Do sal zajęciowych można wchodzić tylko pojedynczo, z zachowaniem wymaganego odstępu. Po wejściu do pomieszczenia i zajęciu stanowisk pracy, wszystkich uczestników zajęć/spotkania obowiązuje zasada ciągłego stosowania środków ochronnych (maski, maseczki, przyłbice, rękawiczki).] Sale zajęciowe każdorazowo (po każdej zmianie grupy uczącej się) będą dezynfekowane. Maksymalnie po 60 minutach zajęć będzie następować 10- minutowa przerwa na wietrzenie sali. Szczegółowe regulaminy są dostępne na terenie uczelni, a nad ich przestrzeganiem będą czuwać wydelegowani pracownicy.   

Jak podkreśla dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ: „Informacje napływające z kraju i ze świata mówią o pojawianiu się nowych ognisk zapalnych oraz możliwej drugiej fali epidemii w okresie jesiennym. Sugeruje to, że proces znoszenia ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni należy realizować bardzo ostrożnie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w opracowanych zasadach. W zależności od przebiegu epidemii, podejmowane będą stosowne działania mające na celu dostosowanie opracowanych zasad do aktualnej sytuacji epidemicznej. W trosce o zdrowie wszystkich członków naszej społeczności akademickiej, zwracam się do Państwa z apelem o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych zasad. Wierzę, że dzięki temu bezproblemowo przejdziemy przez ten trudny okres funkcjonowania Uczelni”.