Z głębokim smutkiem informujemy, że 7 czerwca 2016 roku odszedł od nas Profesor Jan Winiecki, Wspaniały Człowiek, Przyjaciel, Profesor Honorowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jan Winiecki nie żyje

Profesor Jan Winiecki był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, wykładowcą na wielu uniwersytetach polskich i zagranicznych, laureatem licznych nagród, wyróżnień i odznaczeń. Był również współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od wielu lat był profesorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wybitny ekonomista, orędownik liberalizmu, ceniony w kraju i za granicą zarówno za olbrzymi i oryginalny dorobek naukowy, jak i za działalność publicystyczno-polemiczną oraz pracę w ważnych krajowych i międzynarodowych instytucjach gospodarczych.

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał w 1971 stopień doktora, a w 1978 habilitował się w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej. Specjalizował się w komparatystyce systemowej, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Był doradcą ekonomicznym NSZZ „S”, a od 1985 pracownikiem naukowym w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W drugiej połowie lat 80. prowadził także wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1990 należał do założycieli i do 1995 pełnił funkcję prezesa Centrum im. Adama Smitha. Był doradcą prezydenta Lecha Wałęsy, a także dyrektorem wykonawczym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1994 do 2003 zajmował stanowisko profesora i kierownika Katedry Ekonomii na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zasiadał także w radzie politycznej Ruchu Stu.

13 stycznia 2010 Senat powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Prof. Jan Winiecki urodził się 21 czerwca 1938 w Sopocie. Zmarł 7 czerwca 2016 roku. Miał 77 lat.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 13 czerwca o godzinie 15:00 w Sali Pożegnań C Cmentarza Północnego w Warszawie (Wólka Węglowa).