21 stycznia 2014 roku odszedł prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, wybitny socjolog i politolog, znakomity intelektualista. Przez wiele lat piastował stanowisko Prorektora do spraw Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i kierował Katedrą Nauk Społecznych. Sprawował nadzór merytoryczny nad wszystkimi projektami naukowymi WSIiZ. Wniósł wielki wkład w naukowy i kadrowy rozwój Uczelni, ale przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem o wielkim umyśle i sercu!

Jerzy Chłopecki był profesorem nauk humanistycznych. Był absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się habilitował. Był wybitnym, znanym socjologiem i politologiem, jednocześnie błyskotliwym, serdecznym i pełnym ciepła oraz ironicznego humoru człowiekiem o nietuzinkowej osobowości. Jego wielką pasją było dziennikarstwo. Pełnił funkcję redaktora naczelnego wielu ogólnopolskich mediów.

Jest autorem wielu książek m.in. „Rewolucja i postęp”, „Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej świadomości czasu”, ”Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana”, „Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania”. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz wielu tekstów publicystycznych. Był recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Został odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prowadził wykłady z socjologii ogólnej, socjologii mediów i socjologii polityki.

Pełen energii, inspirujących pomysłów, mądrych rad i opiniotwórczych spostrzeżeń przelewanych na papier, do końca aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i poza nim. Wielką pasją Profesora były konie i muzyka. Lubił jazdę na nartach i grę w tenisa. W naszej pamięci pozostanie jako wybitna osobowość, bardzo pogodny człowiek, pełen ciepła i serdeczności, o wnikliwym, krytycznym i otwartym, ponadprzeciętnym umyśle.

Miał 77 lat.

 

24 stycznia 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się uroczystość pożegnalna Profesora Jerzego Chłopeckiego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią przemówienia, wygłoszonego przez Rektora WSIiZ, prof. Tadeusza Pomianka [pobierz treść przemówienia].

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem prof. Piotra Kłodkowskiego: “Słowo o naszym Mistrzu. O Profesorze Jerzym Chłopeckim”.

27 marca 2007 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się Jubileusz 70-lecia profesora Jerzego Chłopeckiego. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem przemówienia, jakie wygłosił wówczas Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. Tak chcemy go zapamiętać [pobierz treść przemówienia].

 

Filmowe Wspomnienie Profesora