Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2014 roku, odszedł prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, były Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Wspaniały Człowiek i Nasz Przyjaciel.

Profesor Stanisław Paszczyński urodził się 19 marca 1950 roku. Z naszą Uczelnią Pan Profesor związany był od początku jej funkcjonowania. W latach 1996-2002 piastował funkcję Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Był jedną z tych osób, które budowały fundamenty naszej Uczelni. Wiadomość o Jego śmierci przyjęliśmy z głębokim żalem. Był cenionym i lubianym Profesorem. Zostanie w naszej pamięci jako autorytet naukowy, a równocześnie jako Osoba wyjątkowo zasłużona dla całej Społeczności Akademickiej WSIiZ.

Pan Profesor był specjalistą w zakresie projektowania systemów cyfrowych i sieci komputerowych. Był stażystą naukowym Uniwersytetu w Belgii oraz przez okres 3 lat pełnił funkcję visiting assistant professor na Uniwersytecie Teksańskim w USA. W latach 1994 – 1997 pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Użytkowników Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej. Ponadto, w okresie od stycznia 2005 r. do grudnia 2007 r., był Członkiem Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Pan prof. S. Paszczyński był autorem wielu prac naukowych, opracowań wykonanych na zamówienie różnych firm oraz patentów i zgłoszeń patentowych, jak również autorem podręczników i materiałów szkoleniowych. Pełnił funkcję członka wielu komisji i instytucji, był laureatem licznych nagród, wyróżnień i odznaczeń.

W latach 2003-2006 pełnił funkcję Rektora Seniora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie od listopada 2001 roku do lutego 2011 roku był Kierownikiem Katedry Systemów Rozproszonych.

Profesor miał 64 lata.

Uroczystości żałobne i msza święta za śp. prof. Stanisława Paszczyńskiego odbędą się w dniu 3 września 2014 roku, o godz. 13.30, w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.