Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł wybitny polski naukowiec prof. Jerzy Vetulani, który był blisko związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani – polski psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, honorowy członek Indian Academy of Neurosciences i Akademii Pełni Życia, a także związany z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. Laureat międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu (1983)

Uhonorowany przez Prezesa Rady Ministrów za całokształt dorobku naukowego (2003), laureat „Złotej Synapsy” – prestiżowej nagrody przyznawanej w dziedzinie psychiatrii (2016), nagrody Międzynarodowego Centrum Innowacji (ICIE) w „Nauczaniu za kreatywność” (2015), Medalu Jędrzeja Śniadeckiego za całokształt osiągnięć badawczych z dziedziny psychofarmakologii (2006), Nagrody Kopernikańskiej PAU i Miasta Krakowa (1996), Nagrody im. Jerzego Konorskiego (2001) oraz Odznaki „Honoris Gratia” (2009), Nagrody im. Zbyszka Thiellego (2011), „Racjonalista Roku” (2011), laureat nagrody specjalnej VIII edycji konkursu „Popularyzator Nauki” (2012). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004).

Profesor od kilku lat współpracował z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania.

27 lutego br. profesor Jerzy Vetulani był gościem WSIiZ. W ramach cyklu
wykładów interdyscyplinarnych „Wielkie pytania w nauce” wygłosił swój ostatni
wykład pod tytułem „Dlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na
manowce
?”. Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wyjątkowego spotkania.

Przypominamy również, że w ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia Uczelni, prof.
J. Vetulani wygłosił wykład „Jak usprawnić mózg nastolatka".

Władze i społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
dziękują Panu Profesorowi za przekazaną wiedzę naszym studentom i mieszkańcom
Podkarpacia.