W dniach 23-27 września 2019 roku odbyła się misja akademicka WSIiZ w Chińskiej Republice Ludowej. Z ramienia Uczelni w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Spraw Międzynarodowych w osobach Pana Michała Nędzy oraz Pani Justyny Żyły.

Podczas  pobytu w Państwie Środka delegacja WSIiZ wzięła udział w licznych spotkaniach zarówno z przedstawicielami władz uczelni wyższych,  szkół średnich oraz zawodowych jak również z uczniami, którzy wyrażali zainteresowane studiami na naszej Uczelni oraz ich rodzicami. Spotkania te były okazją do rozmów dotyczących promocji oferty edukacyjnej WSIiZ jak również naszego kraju  – jako miejsca przyjaznego międzynarodowym studentom.

–   Największym zainteresowaniem  wśród uczniów szkół wyższych oraz ich rodziców cieszyły się kierunki Aviation Management oraz General Aviation, elitarne studia I stopnia prowadzone pod patronatem Lufthansy. Niewątpliwie związane jest to z faktem, iż w przeciągu najbliższych lat Chiny staną się największym rynkiem lotniczym na świecie, a studia na WSIiZ zagwarantują znalezienie studentom dobrze płatnej pracy w sektorze lotniczym – podkreśla Michał Nędza, kierownik BSM.

Efektem wyjazdu było również nawiązanie współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry akademickiej czy też  uruchomienia wspólnych programów studiów  z kluczowymi Chińskimi uczelniami, m.in.:  z North University of China, Shanxi Datong University oraz Xinzhou Teachers University.