22 kwietnia w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o godzinie 17.00 odbędzie się promocja książki Bohdana Jałowieckiego Okruchy miast. Książka ukazała się nakładem Konsorcjum Akademickiego Wydawnictwa WSIiZ, WSE i WSZiA. Serdecznie zapraszamy!

Informacja o promocji w SWPS

Okruchy miast, eseje-obrazki autorstwa Bohdana Jałowieckiego, to fascynująca podróż po miastach świata. Zawiedzie się jednak ten, kto szuka przewodnika czy informacji turystycznej. Ta książka to przede wszystkim zbiór ulotnych wrażeń sprawnie ubranych w słowa i opatrzonych klimatycznymi fotografiami.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że autor jest socjologiem, co ułatwia mu płynne przechodzenie od danych geograficznych, poprzez tło historyczne, aż do ogólnych rozważań na temat „natury miasta”. Dodatkowym atutem publikacji jest interesująca i przemyślana koncepcja graficzna całości, dzięki której obcowanie z książką jest doznaniem nie tylko intelektualnym, ale także estetycznym.