Na Podkarpaciu w dniach 11-12 lutego 2017 roku odbędą się zawody okręgowe 43 edycji Olimpiady Geograficznej. Zmagania regionalne zostaną przeprowadzone przez nowo utworzony Komitet Okręgowy z siedzibą w Rzeszowie i odbędą się w Centrum Turystki i Rekreacji WSIiZ.

Inicjatorką powstania Olimpiady Geograficznej i wieloletnią jej przewodniczącą była Profesor Anna Dylikowa, której pomysł uzyskał poparcie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W 1974 roku Towarzystwo w wspólnie z ówczesnym Ministerstwem Oświaty i Wychowania zorganizowało pierwszą Olimpiadę Geograficzną.

„Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży szkolnej i krzewienie wiedzy geograficznej o Polsce i świecie współczesnym, o przemianach środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego.” – informuje prof. dr hab. Piotr Gębica, kierownik Katedry Geografii WSIiZ w Rzeszowie.

Na obszarze obecnego województwa podkarpackiego już w 1974 roku został powołany Komitet Okręgowy w Rzeszowie, który zorganizował w Łańcucie zawody okręgowe I Olimpiady Geograficznej. Przez kolejnych lata, aż do tego roku, województwo podkarpackie i małopolskie tworzyły wspólnie jeden okręg z siedzibą w Krakowie. Jednak przyjęto zasadę organizacji zawodów okręgowych naprzemiennie w każdym z regionów.

„W obecnej 43 edycji zawodów okręgowych Olimpiady Geograficznej, które po raz pierwszy są organizowane przez nowo utworzony Komitet Okręgowy z siedzibą w Rzeszowie, weźmie udział około 50 uczniów, reprezentujących ponad 20 szkół z terenu województwa podkarpackiego. Współorganizatorem zawodów jest Katedra Geografii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.” – dodaje prof. dr hab. Piotr Gębica.

Zawody okręgowe odbędą się w dn. 11-12 lutego 2017 roku na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa. Wiedza uczniów będzie oceniana przez 12 Jurorów – doświadczonych nauczycieli geografii i pracowników naukowych WSIiZ w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebieg zawodów będą nadzorować dwie osoby delegowane przez Komitet Główny w Warszawie. W pierwszym dniu zawodów uczniowie rozwiązują zadania pisemne, natomiast w drugim dniu, po uzyskaniu kwalifikacji uczestniczą w części ustnej zawodów. Po podliczeniu wyników z części pisemnej i ustnej, wyłaniani są zawodnicy z najwyższą ilością punktów, którzy po weryfikacji przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej są kwalifikowani do szczebla centralnego. Zawody finałowe w tym roku odbędą się w kwietniu w Suwałkach.

„Patronat honorowy nad Olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.” – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ w Rzeszowie

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, natomiast sponsorami i fundatorami nagród dla zawodników są m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, Komitet Główny Olimpiady Geograficznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ProCarpathia” oraz Asseco Poland i Firma Handlowa Waldi.