Już w październiku rusza III edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach organizowana przez Uniwersytet Warszawski przy udziale 15 uczelni z całego kraju, w tym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Trzyetapowa Olimpiada wyłoni laureatów maturzystów, na których czeka 48 indeksów na kierunku Dziennikarstwo, prestiżowe staże w redakcjach oraz nagrody rzeczowe. Rejestracja za pomocą formularza internetowego trwa do 21 października 2016 r.

Gra warta świeczki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz trzeci jest jedną z uczelni partnerskich Olimpiady Wiedzy o Mediach i może poszczycić się atrakcyjną ofertą dla biorących w niej udział. – Laureatów zbliżającej się edycji zapraszamy na Media cyfrowe i komunikację wizerunkową – nowopowstały, unikatowy w skali kraju, kierunek, który od roku akademickiego 2016/2017 będzie prowadzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Liczba zgłoszeń do I etapu każdego roku jest imponująca, co świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu młodzieży dziennikarstwem i mediami. Liczymy, że podczas tej edycji będzie podobnie – mówi prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i Przewodniczący Podkarpackiego Komitetu Okręgowego Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Mediach od A do Z

Pierwszym krokiem jest rejestracja za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie Komitetu Głównego Olimpiady (http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/). Kolejny krok to wybór tematu pracy ocenianej podczas I etapu. Uczestnicy mogą napisać esej, stworzyć film, fotoreportaż lub fotokast na jeden ze wskazanych tematów. Pracę w formie papierowej i elektronicznej należy przesłać na adres Komitetu Okręgowego – Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ilość przyjmowanych propozycji jest nieograniczona – jury przeczyta wszystkie i na ich podstawie wybierze uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego. Wysoka liczba punktów z testu z zakresu wiedzy o mediach zagwarantuje uczestnikowi udział w III etapie Olimpiady, który rokrocznie odbywa się w na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki z etapu pisemnego i ustnego ustalą kolejność, w której laureaci będą wybierać uczelniane indeksy. W Olimpiadzie mogą brać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, również z klas pierwszych i drugich, jednak indeksy otrzymują jedynie przyszłoroczni maturzyści.

Sukcesy uczniów z Podkarpacia

Podczas poprzednich edycji Olimpiady uczestnicy z Okręgu Podkarpackiego osiągali wysokie wyniki, znajdując się w gronie najlepszych. W I edycji, spośród 144 uczestników etapu centralnego, nagrodzono 48 osób, w tym 6 maturzystów z Podkarpacia (troje w pierwszej dziesiątce), natomiast w zeszłorocznej edycji – spośród 147 uczestników, wśród nagrodzonych znalazło się 5 uczniów (dwoje w pierwszej w dziesiątce).

Ważne terminy:

• 21 października 2016 r. – zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez formularz elektroniczny.
• 14 listopada 2016 r. – nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych.
• 25 listopada 2016 r. – ogłoszenie wyników pierwszego etapu.
• 16 grudnia 2016 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe).
• 17–18 marca 2017 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne).

Kontakt z Podkarpackim Komitetem Okręgowym:
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. +17 866 12 97
Sekretarz Komitetu Okręgowego: mgr Róża Klimczak
E-mail: rklimczak@wsiz.rzeszow.pl