Portal internetowy Onet.pl opublikował właśnie raport przygotowany m.in. przez Rektora WSIiZ, prof. Tadeusza Pomianka. Dotyczy on m.in. trendów na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020 oraz preferencji pracodawców. Umieszczono też "Poradnik Maturzysty", przygotowany przez Biuro Karier WSIiZ.

– Opracowanie jest diagnozą obecnej sytuacji na europejskim rynku pracy, ale diagnozą pisaną przede wszystkim z uwzględnieniem informacji najbardziej potrzebnych młodym ludziom podejmującym decyzje edukacyjne – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik WSIiZ.

Jaką szkołę wyższą wybrać, co jest ważne na współczesnym, europejskim rynku pracy, jakie zawody czy branże są przyszłościowe, jakie wyzwania i szanse stoją przed młodymi Polakami? – to najważniejsze kwestie, które stanowią podstawę raportu.

Autorzy raportu skoncentrowali się na trzech, ich zdaniem, fundamentalnych determinantach budowania gospodarki opartej na wiedzy:

  • ofercie edukacyjnej traktowanej tutaj jako źródło dostarczania wiedzy,
  • zapotrzebowaniu rynku pracy rozumianym tutaj jako manifestacja potrzeb świata biznesu (również potrzeb na konkretną wiedzę),
  • postawach, które mogą sprzyjać bądź nie budowaniu „społeczeństwa wiedzy”.

– W obiektywnym świetle przedstawiliśmy ofertę polskich szkół wyższych i przeanalizowaliśmy jej stopień dostosowania do wymogów globalnego i ciągle zmieniającego się rynku. Pokazaliśmy – z jednej strony – wymagania kierowane przez pracodawców w stronę absolwentów, zaś z drugiej – możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Czy wiedza ta wystarczy, by podjąć trafną decyzję edukacyjną? Tego nie jesteśmy w stanie zapewnić. Tym bardziej w czasach kryzysu. Jednak lektura opracowania Rynek pracy… może stanowić fundament rzetelnej dyskusji na temat szans i zagrożeń, na jakie natrafią najpierw kandydaci na studia, później zaś ich absolwenci – wyjaśniają autorzy raportu.

Raport powstał pod redakcją prof. Tadeusza Pomianka, a w skład redakcji weszli: dr Andrzej Rozmus, dr Barbara Przywara, Marta Czyżewska, Magdalena Bienia-Antoniuk, Robert Pater, Karolina Pado, Dominik Łazarz.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020
Raport: Preferencje pracodawców
Poradnik maturzysty w 12 punktach