Jesteś studentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i marzysz o studiach w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemczech…? Pospiesz się. Masz jeszcze kilka dni, żeby złożyć aplikację do programu Erasmus.

Tetiana Pekhnei marzy o tym, by semestr zimowy z Ekonomii zaliczyć na francuskim uniwersytecie. Właśnie złożyła dokumenty do programu Erasmus.

– Chcę zdobyć nowe doświadczenie i wiedzę, poznać francuską uczelnię i nowych znajomych – mówi Tetiana Pekhnei, studentka II roku Ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na stypendium z programu Erasmus można pojechać najwcześniej na drugim roku studiów dziennych lub zaocznych. Na zagranicznej uczelni studenci mogą kontynuować ten sam kierunek przez jeden semestr albo przez cały rok.

– O wyjazd na zagraniczne studia mogą się starać studenci, którzy mają średnią ocen minimum 3.7, znają dobrze język obcy i uczestniczą aktywnie w życiu uczelni. Z programu Erasmus mogą skorzystać osoby z obywatelstwem kraju unijnego i po raz pierwszy studenci z Rosji lub państwa sąsiadującego z Unią (np. Białorusi, Ukrainy) – informuje Marta Sikorska – Rokita, koordynator programu Erasmus w WSIiZ w Rzeszowie. – Żeby się zgłosić do programu, trzeba dostarczyć formularz, CV i list motywacyjny w obcym języku i uzgodnić tok studiów. Następnie dokumenty przesyłamy na zagraniczną uczelnię. Stypendium, które pokrywa częściowo koszty utrzymania za granicą można dostać tylko raz podczas studiów. – To niepowtarzalna szansa na studiowanie w międzynarodowym gronie, poznanie innej kultury, języka obcego. To trzeba przeżyć – zachęca Marta Sikorska – Rokita.

Studenci WSIiZ zainteresowani wyjazdem powinni do 31 marca dostarczyć wypełniony kwestionariusz do Działu Współpracy z Zagranicą WSIiZ (ul. Sucharskiego 2, pokój RA 207). Formularz i dodatkowe informacje na stronie www.erasmus.wsiz.rzeszow.pl.

Urszula Pasieczna