Chcesz, aby studia oznaczały coś więcej niż tylko naukę teorii i dawałyrealną szansę na znalezienie dobrej pracy? Wyższa Szkoła Informatyki iZarządzania jeszcze tylko do końca września 2013 roku prowadzi nabór napraktyczne studia.

 

Kształcenie praktyczne w WSIiZ to nie tylko slogan reklamowy. I nie chodzi wyłącznie o wprowadzenie do kadry dydaktycznej ekspertów i praktyków, którzy przekazują studentom najbardziej zbliżoną do realiów rynku pracy wiedzę. To też nie tylko nowoczesne laboratoria, w których studenci poznają rzeczywiste warunki pracy w danej dziedzinie. I w końcu to nie tylko atrakcyjne oferty staży i praktyk, których prężnie działające Biuro Karier oferuje trzy razy więcej niż kandydatów zarejestrowanych w jego bazie.

 

Biznesowi partnerzy współtworzą program studiów
WSIiZ postawiła na jeszcze jedną dziedzinę kształcenia praktycznego. Chodzi o współtworzenie programu studiów i poszczególnych zajęć razem z pracodawcami – najczęściej dużymi i uznanymi firmami z regionu, kraju, a nawet ze świata. Wśród partnerów WSIiZ znajduje się m.in. Lufthansa, która oprócz współpracy przy tworzeniu programu studiów, zapewnia studentom praktyki i staże w różnych działach firmy. W praktycznym przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy swój udział mają także m.in. Grupa Santander, która jest właścicielem Banku Zachodniego WBK, Inkubator Technologiczny ze Stalowej Woli, Noble Securities, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Polska Agencja Prasowa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich itp.

W efekcie tak prowadzonych studiów, a także dostępnego dla wszystkich kierunków studiów warsztatu biznesowego, studenci WSIiZ zakładają własne firmy, które odnoszą sukcesy. Nie tylko finansowe. Jedna z firm założonych przez studentów WSIiZ – MobiTouch – wygrała niedawno ogólnopolski maraton programistyczny.

Potwierdzeniem skuteczności działań WSIiZ jest m.in. nagroda przyznana uczelni w 2013 roku, drugi raz z rzędu – „Uczelnia Liderów”. – Nasz certyfikat potwierdza, że uczelnia stara się łączyć dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie – wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która przyznała certyfikat.

 

Zadowoleni studenci
Najważniejsze jest jednak zdanie samych studentów. W badaniu „Europejski Barometr Studencki” przeprowadzonym przez niemiecki Trendence Institut, znacznie powyżej polskiej (43,7%) i europejskiej (52,7%) średniej studenci WSIiZ ocenili kontakty i współpracę uczelni z pracodawcami – 59,8%. Również pomoc uczelni w planowaniu przyszłej kariery zawodowej została dobrze oceniona przez 55% studentów WSIiZ, średnia ocena dla polskich uczelni wynosi 30,7% a dla europejskich 38,9%.

– Wyniki badania potwierdzają, że WSIiZ rzeczywiście kształci praktycznie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb pracodawców – komentuje wyniki Krzysztof Tokarz z Biura Karier WSIiZ w Rzeszowie. Zwraca również uwagę, że w ostatnim rankingu Perspektyw, WSIiZ jest jedną z sześciu najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce, spośród 328 niepublicznych szkół wyższych. Uczelnia zajęła też piąte miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych i pierwsze na Podkarpaciu w rankingu WPROST 2013 – absolwenci najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Informacje te mają kluczowe znaczenie przede wszystkim dla osób zainteresowanych studiami II stopnia, którym najbardziej zależy na kształceniu praktycznym – które w oczach pracodawców ma kluczowe znaczenie. A czasu na decyzję o wyborze uczelni jest coraz mniej. WSIiZ rekrutuje tylko do końca września 2013 roku.

 

Studia I stopnia
Administracjaniestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrznestacjonarne, niestacjonarne
Biznes międzynarodowystacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społecznastacjonarne, niestacjonarne
Ekonomiastacjonarne, niestacjonarne
Filologiastacjonarne, niestacjonarne
Specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskimstacjonarne
Finanse i rachunkowośćstacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapiastacjonarne, niestacjonarne
Grafika komputerowa w mediachstacjonarne, niestacjonarne
Informatykaniestacjonarne
Kosmetologiastacjonarne, niestacjonarne
Logistykastacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacjastacjonarne
Informatyka i ekonometriastacjonarne
Bezpieczeństwo systemów informatycznychstacjonarne
Studia I stopnia po angielsku
Aviation Managementstacjonarne
International Managementstacjonarne
Logisticsstacjonarne
Information Technologystacjonarne
Studia II stopnia
Administracjastacjonarna, niestacjonarna
Ekonomiastacjonarna, niestacjonarna
Dziennikarstwo i komunikacja społecznastacjonarna, niestacjonarna
Turystyka i rekreacjastacjonarna, niestacjonarna
Zdrowie publiczneniestacjonarne
Studia II stopnia po angielsku
International Managementstacjonarne
Information Technologystacjonarne
Logistics in transportstacjonarne

 

Więcej informacji: kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.