25 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zakończy się przyjmowanie podań na studia, które ruszą tej wiosny! W ofercie znajdują się dwa kierunki.

WSIiZ przygotowała atrakcyjną ofertę edukacyjną, na którą składają się trzy kierunki II stopnia:

  • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Zdrowie publiczne (studia niestacjonarne)

Wszystkie instytucje badawcze zgodnie podkreślają, że w dobiewszechobecnego kryzysu informatyka jest tą dziedziną wiedzy, która nietylko nie traci zainteresowania pracodawców, ale wręcz go zyskuje.Dynamiczny rozwój technologii internetowych sprawia, że to jeden zniewielu zawodów, na który bezustannie jest zapotrzebowanie. Cieszy więcfakt, że WSIiZ uruchamia właśnie nabór na studia II stopnia na kierunkuINFORMATYKA! Oferta skierowana jest do absolwentówstudiów inżynierskich I stopnia. Co ciekawe, 50% najlepszych studentówstudiów stacjonarnych otrzyma stypendium w wysokości 5 000zł rocznie.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, studia stacjonarne będą realizowanetylko trzy dni w tygodniu w godzinach popołudniowych, co umożliwigodzenie zajęć na Uczelni z obowiązkami zawodowymi. Studianiestacjonarne będą oferowane w systemie sobota-niedziela.

Wszelkie badania socjologiczne wskazują, że starzejące się społeczeństwocoraz większą wagę przywiązuje do troski o zdrowie, co oznacza, żekolejna propozycja edukacyjna WSIiZ w Rzeszowie jestadekwatna do oczekiwań. To ZDROWIE PUBLICZNE.

Po informacje o oferowanych specjalnościach i zasadach rekrutacji, zapraszamy na stronę internetową naboru na semestr letni.