15 grudnia 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się otwarty panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: ks. prof. dr hab. Michał Heller, ks. dr Włodzimierz Skoczny, ks. dr Zbigniew Liana, s. dr Teresa Obolovitch.

– Panel ten był formą podsumowania dotychczasowych intelektualnych dociekań. Warto zatem było skorzystać nie tylko z obecności ks. prof. Michała Hellera, aby podjąć próbę odpowiedzi na wiele pytań związanych z relacjami między nauką i jej rozwojem, a religią – komentuje dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania.

Otwarty Panel Dyskusyjny jest częścią cyklu wykładów "Nauka a religia", który w tym semestrze rzeszowska WSIiZ realizuje wspólnie z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. W większości są one – dzięki łączom elektronicznym – transmitowane z Krakowa. Tym razem dyskusja odbyła się w Rzeszowie.

Cykl wykładów jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika w Krakowie. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka. Zorganizowaliśmy wspólnie m.in. bardzo popularny wśród studentów i pracowników cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" oraz "Nauka a religia"