Fundacja Rektorów Polskich powołała Centrum Analiz i Dialogu. CAD zajmie się wypracowaniem rozwiązań, szczególnie w zakresie finansowania szkół wyższych, które stopniowo doprowadzą do równych warunków konkurowania uczelni publicznych i niepublicznych. Sensowny system finansowania ma uruchomić zdrową konkurencję – bo tylko ona może prowadzić do wyższej jakości kształcenia.

1 grudnia 2010 roku w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego CAD. W jego skład wchodzi czterech członków, z czego aż dwóch z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięli m. in. prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich. Pracami CAD będzie natomiast kierował zespół koordynacyjny w składzie: prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun – przedstawicielka Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, prof. Tadeusz Pomianek – przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji (PZPPE zrzesza czołowe uczelnie niepubliczne), Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. Jerzy Wilkin – przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, znakomity ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Andrzej Rozmus – kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem WSIiZ.

Zespół na bieżąco będzie współpracował m.in. z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Centre Club oraz Związkiem Banków Polskich.

Warto podkreślić, że nad projektami zmian w polskim szkolnictwie wyższym zgodnie pracują wyróżniające się uczelnie publiczne i niepubliczne, co niewątpliwie daje nadzieję, że doczekamy się pozytywnych zmian w polskiej edukacji i nauce.

– Do marca 2011 r. członkowie zespołu koordynacyjnego przygotują kluczowe ekspertyzy dotyczące nowego systemu finansowania szkolnictwa wyższego. Ma on promować przede wszystkim jakość kształcenia, wspierając lepszych, a także zapewnić konkurencyjność i równe traktowanie uczelni publicznych i niepublicznych. Wzorcem są dla nas rozwiązania brytyjskie, gdzie wszystkie uczelnie mają taki sam dostęp do funduszy publicznych, a pieniądze trafiają do najlepszych. Słabe uczelnie, obojętnie, z jakiego są sektora, na tych rozwiązaniach nie skorzystają – informuje prof. Tadeusz Pomianek.

Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. FRP została utworzona w czerwcu 2001 roku przez osiemdziesięciu rektorów uczelni akademickich w celu podejmowania działań na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego.

Tekst: Małgorzata Piela, Szymon Taranda