Z badań przeprowadzonych wśród klientów instytucji parabankowych w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wynika, iż jednym z podstawowych problemów wiążących się z korzystaniem z ofert tego typu instytucji jest brak zrozumienia zapisów zawartych w podpisywanych umowach.

Klienci parabanków nie rozumieją zapisów zawartych w umowach, często też w ogóle nie czytają tych umów. Zniechęceni trudnym językiem, odkładają umowę po przeczytaniu kilku pierwszych paragrafów i w efekcie opierają się wyłącznie na zapewnieniach pracowników parabanków. Czasami też po prostu wierzą reklamie, która mówi o braku kosztów i darmowej pożyczce. Jest to poważny błąd, gdyż w umowach zapisane są określone warunki, na których pożyczane są pieniądze.

Umowy pożyczek parabankowych zawierają często ukryte koszty. Najczęstszym naruszeniem jest podawanie błędnej wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). W wielu analizowanych wypowiedziach autorzy podkreślają wysokie koszty dla klientów parabanków, które pojawiają się w przypadku opóźnień w spłatach pożyczek oraz zwracają uwagę na dodatkowe trudności i nieprzyjemności mogące pojawić się w przypadku, kiedy egzekwowanie długu przejmie firma windykacyjna lub zostanie wszczęte postępowanie komornicze. Aby dobrze zrozumieć taką umowę, należy zatem dysponować pewną podstawową wiedzą finansową.

Problem braku zrozumienia zapisów stosowanych w umowach finansowych nie dotyczy tylko umów pożyczkowych zawieranych z parabankami. Można go rozszerzyć na wszystkie instytucje finansowe. Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej zadłużone, a łatwy dostęp do rozmaitych instrumentów finansowych nie idzie wcale w parze z wzrostem wiedzy na ich temat. W związku z powyższym niezbędne staje się edukowanie społeczeństwa w zakresie zrozumienia instrumentów finansowych i zasad zarządzania finansami osobistymi. Misję te spełnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wprowadzając nowe, anglojęzyczne studia Finance & Accounting (F&A) [lub studia w języku polskim na kierunku Finanse i rachunkowość].