Członek Koła Naukowego „Forum Inicjatyw Europejskich” RCIE, absolwent Europeistyki, a obecnie student kierunku Ekonomia w trybie stacjonarnym oraz Administracji w trybie niestacjonarnym. Laureat licznych konkursów o tematyce związanej z szeroko rozumianą Unią Europejską – Daniel Szeligowski.

Student został laureatem konkursu Polskiej Prezydencji „Twoja Rada dla Unii” – organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Nagrodą główną jest wyjazd z pozostałymi laureatami na symulację gry strategicznej do siedziby Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

– Unią Europejską zacząłem się interesować przez przypadek. W liceum wziąłem udział w konkursie wiedzy o UE, gdzie wygrałem wycieczkę do Parlamentu Europejskiego i ta Bruksela, gdzieś już chyba we mnie została. Następnie wziąłem udział w analogicznym konkursie organizowanym na WSIiZ – opowiada student.

Podczas studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Europeistyka chłopak miał możliwość zetknięcia się ze studentami z Ukrainy i Białorusi, co zaowocowało „przeniesieniem” zainteresowań na wschód. W ten sposób już od 4 lat Daniel interesuje się tematyką relacji UE właśnie z Ukrainą, Białorusią i Rosją, przede wszystkim w postaci Partnerstwa Wschodniego.

– Moje prace dotyczyły w szczególności Partnerstwa Wschodniego, jako że relacje UE i Polski ze wschodnim sąsiedztwem są moim głównym obszarem zainteresowań. Pomimo bycia euroentuzjasta, do idei Partnerstwa Wschodniego odnoszę się z daleko posuniętym sceptycyzmem oraz krytycyzmem, dostrzegając szereg błędów ze strony zarówno Unii Europejskiej, jak i państw partnerskich, w tym Ukrainy – mówi Daniel.

Jednocześnie student został laureatem wojewódzkiego konkursu na esej pt. „Polska prezydencja w Radzie UE, a jej wizerunek na arenie międzynarodowej” – zdobył w nim pierwsza pozycję, ogłoszenie wyników nastąpiło podczas Podkarpackiej Debety Młodzieży na temat prezydencji, 15 listopada w siedzibie WSIiZ. Nagrodą jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w drugim kwartale 2012 roku.

Jednak to nie koniec ostatnich sukcesów Daniela, kilka tygodni temu, został również wyróżniony w konkursie „Unia bez barier”, był on realizowany przez największą frakcję w Parlamencie Europejskim. Jego zadaniem było zorganizowanie wydarzenia skierowanego do swoich rówieśników, które w atrakcyjny sposób miało promować idee zmian zawartych w Akcie UE o rynku wewnętrznym – najlepsza formę promocji wybrali sami internauci.

– To nie jest całkowita aktywność chłopaka. Obecnie publikuje on wiadomości na portalu uniaeuropejska.org, podczas ostatniego weekendu uczestniczył w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji studenckiej we Wrocławiu (25-26 listopada), gdzie wygłosił prelekcję „Wpływ katastrofy smoleńskiej na bilateralne stosunki Polska-Rosja”. Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie Pana Daniela praktycznie we wszystkie inicjatywy jakie realizuje RCIE – podkreśla Dyrektor RCIE, Dominik Łazarz.

Niejako punktem przełomowym w jego dotychczasowej aktywności był udział w tegorocznej, XIX edycji Szkoły Liderów, gdzie student miał okazję spotkać szereg wartościowych osób z całej Polski, a przede wszystkim poznać profesora Zbigniewa Pełczyńskiego. Jak sam podkreśla duży wkład w dotychczasową aktywność miało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej znajdujące się w WSIiZ, gdzie zawsze może liczyć na wsparcie, zarówno merytoryczne jak i techniczne.