W dniach 26-28 maja br. odbyła się pierwsza edycja Szkoły Giełdowej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uczestnicy w czasie zajęć w Laboratorium Finansowym zgłębiali wiedzę na tematy takie jak:

  • Instrumenty finansowe i ich historia
  • Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę
  • Zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych
  • Wybór i ocena spółki giełdowej
  • Analiza fundamentalna i techniczna spółek giełdowych

Po odbyciu 14-godzinnego szkolenia każdy z uczestników otrzymał desygnowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie certyfikat zaświadczający o ukończeniu specjalistycznego kursu.

W przerwach między zajęciami uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z prelegentami prowadzącymi zajęcia. Umożliwiło to dzielenie się doświadczeniami oraz wymianę poglądów na temat planowanych inwestycji, a także wysłuchania ciekawych anegdot z bogatej historii inwestycyjnej każdego z wykładowców.

Program „Szkoły Giełdowej” realizowany był przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykłady prowadzili wykładowcy wyższych uczelni w tym WSIiZ, praktycy i specjaliści rynku kapitałowego.

Rzeszowska edycja „Szkoły Giełdowej” miała miejsce w Laboratorium Finansowym Centrum Edukacji Międzynarodowej usytuowanym w Kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Kielnarowej.