Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ma unikatowy w skali kraju System Bezpłatnych Miejsc. 5 lipca o stypendium wysokości 100% czesnego ubiegała się pierwsza grupa kandydatów na studia w WSIiZ. Przyszli studenci mieli godzinę na napisanie testu kompetencji składającego się z 61 pytań.

System Bezpłatnych miejsc to unikatowe rozwiązanie, z którego mogą korzystać studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Grupa kandydatów, którzy przystąpili do testu 5 lipca, w I turze, złożyła wcześniej dokumenty w Dziale Rekrutacji WSIiZ. Test do SBM dla kolejnej tury studentów WSIiZ planowany jest na 5 sierpnia.

Studenci pisali test kompetencyjny w wersji elektronicznej, w dwóch grupach. Żeby zapewnić równe szanse wszystkim uczestnikom, test był aktywowany jedynie podczas wypełniania.

– Jest to test sprawdzający wiedzę ogólną, inteligencję i logiczne myślenie kandydatów. Został przygotowany przez zespół psychologów – podkreśla Anna Wolska-Baran, kierownik Biura Doradztwa Personalnego.

– Cieszę się, że na uczelni, którą wybrałem jest możliwość studiowania za darmo już od I semestru. Wystarczy napisać test, który wcale nie jest bardzo trudny – podkreśla Dariusz Kula z Trzebowniska, przyszły student promocji zdrowia z fizjoterapią na kierunku zdrowie publiczne w WSIiZ.

Marta Ziułkowska przyjechała na test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc aż z Mielca. Przyszła studentka kosmetologii wierzy, że uzyskany w teście wynik zapewni jej studia za darmo przez I rok. W kolejnych latach będzie starać się o stypendium naukowe, które na WSIiZ pokrywa nawet 100 procent czesnego.

– O SBM dowiedziałam się od siostry, która studiuje na WSIiZ i bardzo chwali takie rozwiązanie. Nie przygotowywałam się wcześniej, bo to był raczej test na inteligencję. Mam nadzieję, że nie poszło mi najgorzej – mówi przyszła studentka WSIiZ.
Daria Szerszeń złożyła podanie na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. O teście dowiedziała się w punkcie rekrutacyjnym WSIiZ w Dębicy.

– Trochę się denerwowałam, bo jeśli dobrze napiszę test, będę mogła studiować za darmo aż do końca studiów – mówi Daria Szerszeń.

To nowość, jaką przygotowała w tym roku WSIiZ. Na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz ekonomia będzie można studiować bezpłatnie przez cały okres trwania studiów. Aby skorzystać z tej możliwości, kandydaci muszą wybrać studia stacjonarne I stopnia i zdać test kwalifikacyjny do SBM.

– Żeby się psychicznie przygotować, wypełniłam test do SBM z ubiegłego roku, który znalazłam na portalu WSIiZ. Poziom pytań był zróżnicowany. Niektóre były dla mnie banalne, inne były dużo trudniejsze. Jak mi poszło, dowiem się już w środę. Wtedy będą wyniki – dzieli się wrażeniami Daria Szerszeń.

Podczas ubiegłorocznej edycji aż 70 proc. osób zaliczyło test i rozpoczęło bezpłatne lub tylko częściowo płatne studia. SBM jest dostępny na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Szansę na bezpłatne studia studenci otrzymali od uczelni na długo przed decyzją o równym traktowaniu studentów uczelni publicznych i niepublicznych – czyli o przyznaniu tym drugim środków na stypendia z budżetu państwa. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych. SBM działa od roku 2003. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego i środków z budżetu państwa WSIiZ przyznała w ostatnim semestrze prawie 4000 różnych stypendiów. Stypendium otrzymywał co drugi student. Ponad 1000 osób otrzymało pomoc finansową pokrywającą czesne w całości, a nawet dwu- i trzykrotnie wyższą.

W WSIiZ można studiować za darmo również na Informatyce – kierunku zamawianym. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na tym kierunku otrzymają stypendia pokrywające 100% czesnego przez cały okres trwania studiów, pod warunkiem utrzymania odpowiedniej średniej.

Inną możliwością darmowego kształcenia jest wybór specjalności Aviation Management na Ekonomii. Nauka na tej ścieżce kształcenia jest bezpłatna przez cały okres studiów. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Stypendia przyznawane będą w ramach projektu "Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management".

To nie jedyne możliwości bezpłatnej nauki w WSIiZ. Od początku studiów można liczyć m.in. na stypendia socjalne. Dzięki wprowadzanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmianom w warunkach przyznawania kredytów studenckich, łatwiej będzie też o tę formy pomocy. Jak widać, pieniądze nie stanowią już problemu w ubieganiu się o przyjęcie na studia.