I Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych "Nauka i pasja – kluczem do sukcesu" odbywa się w dniach 7-8 maja 2009r. w malowniczo położonym Kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej koło Rzeszowa.

-Pomysł organizacji konferencji przede wszystkim wynika z faktu, iż z roku na rok na naszej uczelni rozpoczyna działalność coraz więcej kół naukowych, co świadczy o tym, że studenci są chętni do działania. Co więcej członkowie tych kół realizują bardzo ciekawe projekty, spotkania, seminaria- mówi Joanna Poczynek, współorganizatorka konferencji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Celem konferencji jest prezentacja prac i twórczości studentów, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. – Konferencja ma być też formą pokazania innym uczelniom i kołom naukowym z całego kraju, że na naszej uczelni ilość idzie w parze z jakością- podkreśla Joanna Poczynek.
Podczas konferencji przewidywane są różne bloki tematyczne, które mają pomóc studentom, podczas prezentowania swoich badań. – Osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z nauką będą mogły poprzez swoje referaty, wystąpienia przedstawić rezultaty swoich badań i analiz, bądź też swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące różnych dziedzin nauki- od matematyki, poprzez ekonomię, informatykę, po nauki o zdrowiu, czy nauki społeczne- tłumaczy Joanna Poczynek. – Przewidziany jest również panel twórczy, dla osób rozwijających swoje artystyczne pasje- dodaje.
Wybrane prace, po pozytywnej recenzji zostaną umieszczone w czasopiśmie studenckim o charakterze naukowym. – Możliwość uczestnictwa w takiej konferencji to dla studentów przede wszystkim forma docenienia ich pracy, co da im motywację do dalszego rozwoju i do podejmowania nowych wyzwań oraz realizowania ambitnych celów- dodaje Joanna Poczynek.
Konferencja skierowana jest również do młodych pracowników nauki.
Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej konferencji

Autor: Klaudia Kwaśnik z portalu Studentcafe.pl