17 kwietnia 2008 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej zostały otwarte pierwsze na Podkarpaciu laboratoria chemii kosmetycznej oraz mikrobiologii i histologii. Będą służyć dydaktyce na kierunku Zdrowie Publiczne o specjalności kosmetologia ogólna.

Następnie Rektor Tadeusz Pomianek pogratulował i podziękował kierownictwu Zdrowia publicznego za prężne działanie. Kierunek ten jest jednym z najbardziej obleganych w naszej uczelni. Podkreślił również jak ważne jest, aby kierunki typu Ratownictwo Medyczne, rozwijały się poza Akademiami Medycznymi.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, profesor Stanisław Wołowiec wygłosił referat pt. „Kosmetologia nie tylko upiększająca”. Kierownik Katedry Kosmetologii WSIiZ, wprowadził zgromadzonych w tajniki składów chemicznych kosmetyków, przybliżył ich działanie na i wewnątrz skóry. Profesor przedstawił również w jaki sposób studenci i naukowcy będą wytwarzać kremy, balsamy, perfumy itp. „Sam testuję to, co wytworzą studentki” – żartował Profesor Wołowiec. Nowością opracowaną przez naukowców WSIiZ w Rzeszowie mają być kosmetyki, których nie trzeba będzie stosować codziennie, ale raz na jakiś czas. Rzadko stosowane pozostaną aktywne na skórze przez długi czas.

Laboratoria chemii kosmetycznej oraz mikrobiologii i histologii zostały oddane do użytku studentom oraz naukowcom. Nowocześnie wyposażone laboratoria pozwolą żakom kierunku Zdrowie publiczne zdobywać praktyczną wiedzę z dziedziny kosmetologii. Są one wyposażone w podstawowy sprzęt do pracy naukowej. Po doposażeniu laboratoriów możliwe będą badania z zakresu genetyki molekularnej, usług obejmujących badania testowe kosmetyków oraz usług mikrobiologicznych.
W Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej studenci dotychczas mogli korzystać z siedmiu specjalistycznych laboratoriów ((kosmetologii, masażu, anatomii, ratownictwa medycznego, kinezyterapii i fizykoterapii, fizjologii wysiłku fizycznego oraz wellness), w których prowadzone były zajęcia dydaktyczne. Nowo powstałe laboratoria chemii kosmetycznej, mikrobiologii oraz kosmetologii służyć będą dodatkowo naukowcom „Chcemy stworzyć farmaceutyki kosmetyczne, czyli kosmetyki, które przez skórę będą dostarczały organizmowi np. witaminy.” – mówi profesor Stanisław Wołowiec, Kierownik Katedry Kosmetologii.

Kosmetologia, jako specjalność kierunku zdrowie publiczne, służy poszerzeniu wiedzy z zakresu kosmetyki, nie tylko upiększającej, ale przede wszystkim pielęgnacyjnej. Dynamicznie rozwijający się przemysł kosmetyczny potrzebuje specjalistów posiadających wiedzę dotyczącą zabiegów upiększających, ale równocześnie higieniczno – leczniczych. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności dotyczące składu chemicznego kosmetyków, dają absolwentom możliwość zatrudnienia przy produkcji oraz dystrybucji kosmetyków.

W Laboratorium chemii kosmetycznej, której opiekunem jest prof. dr hab. Stanisław Wołowiec będą prowadzone przedmioty:

 • podstawy receptury kosmetycznej
 • chemia kosmetyczna
 • towaroznawstwo produktów kosmetycznych
 • biochemia.

W drugim laboratorium mikrobiologii i histologii (opieka: prof. dr hab. Zbigniew Kotylak oraz dr Andrzej Hajduk) odbywać się będą zajęcia:

 • mikrobiologia
 • biologia z genetyką
 • histologia
W otwartych laboratoriach prowadzone będą zajęcie głównie dla studentów zdrowia publicznego specjalności kosmetologia ogólna. Studenci tej ścieżki kształcenia nabywają wiedzę na temat nowoczesnych metod działania kosmetyków, ogólnego i miejscowego leczenia dermatologicznego wybranych przewlekłych dermatoz, jak również wpływu podstawowych czynników fizycznych na czynności organizmu oraz procesy patologiczne. Poznają także niekonwencjonalne techniki kosmetyczne oraz zapoznają się z głównymi założeniami zdrowego odżywiania, ważnego z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w zakładach kosmetycznych, laboratoriach, zakładach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, w dziedzinach takich jak dystrybucja i sprzedaż kosmetyków czy badania aplikacyjne produktów kosmetycznych. Projektowanie kosmetyków, doradztwo w dziedzinie kosmetologii to również potencjalne pola działania osób wybierających tę specjalność.

W programie studiów m.in.:

 • kosmetologia upiększająca,
 • kosmetologia pielęgnacyjna,
 • makijaż i wizaż,
 • podstawy receptury kosmetycznej.
Studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzone są w Europie i Stanach Zjednoczonych od wielu lat, a kraje wysoko rozwinięte przywiązują szczególną uwagę do ich rangi i znaczenia. Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni było odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne itp. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej krajów UE, podstaw nauk społecznych, psychologii, zarządzania, prawa, ekonomii itp. Poznają również problematykę niekonwencjonalnych metod terapii. Studia kształcą także pracowników zajmujących się opieką nad osobami trwale niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania lub przewlekle chorymi. Absolwenci będą przygotowani do organizowania i propagowania działalności profilaktycznej w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna). Znajdą również zatrudnienie jako personel opieki zdrowotnej w przychodniach, szpitalach, szkołach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej itp.
Zdobyte wykształcenie i znajomość problematyki medycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii, zarządzania, metod badawczych, umiejętności wykorzystania systemów informatycznych, uzasadniać będzie ubieganie się o zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, a także w innych organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

Specjalności:

 • kosmetologia ogólna,
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • promocja zdrowia z fizjoterapią,
 • ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych.