Największe i najciekawsze lotniska świata, Career in Aviation Industry oraz Walizka na końcu świata – to nazwy wykładów, które 26 listopada odbyły się w ramach Warsztatów Lotniczych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

To już druga edycja nieodpłatnych warsztatów lotniczych, które zainicjowane zostały w zeszłym roku. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół średnich. Następne spotkania przewidziane są na marzec i czerwiec. Podczas wykładów młodzi ludzie mieli okazję wysłuchania kolejno trzech prezentacji pracowników naszej uczelni:

– Sumeer Chakuu – anglojęzyczny wykład pt. "Career in Aviation Industry": Prowadzący przedstawił program anglojęzycznego kierunku Aviation Managment. Przybliżył stronę dydaktyczną studiów, których atrakcyjnym elementem są gry symulacyjne oraz dziedziny spokrewnione z lotnictwem – np. Human Resources. Sumeer Chakuu poruszył również kwestię niezbędnych kompetencji pracowniczych, jak również perspektyw zatrudnienia na lotniskach i w liniach lotniczych.

– Michał Nędza – prezentacja "Największe i najciekawsze lotniska świata":
Wykładowca opowiedział o naziemnej obsłudze lotnisk w budynku terminalu oraz na płycie lotniska. Zaprezentował również zebrane informacje na temat ogólnoświatowych lotnisk, wyróżniających się na tle innych jakąś wyjątkową cechą. Multimedialna prezentacja była uatrakcyjniona krótkimi filmami oraz licznymi ciekawostkami. Słuchacze mogli się na przykład dowiedzieć, ile bagażu w roku nie dociera do pasażerów na czas.

– Sylwia Śnieżek – prezentacja "Walizka na końcu świata":
Uczestnicy dowiedzieli się jak zorganizowany jest system przepływu bagaży na międzynarodowych lotniskach. Usłyszeli również wiele cennych i pożytecznych uwag związanych z bagażowymi ofertami poszczególnych linii lotniczych.

– Kolejne warsztaty będą zorganizowane w drugiej połowie marca. Zostanie na nich poruszona tematyka m.in. zasad konstruowania siatek połączeń linii lotniczych czy zarządzania kryzysem po wypadku samolotu – zdradził nam Michał Nędza, Asystent Naukowy w Instytucie Zarządzania Lotnictwem.

Wykłady miały formę interaktywną. Uczestnicy mogli zarówno zadawać pytania, jak i pochwalić się swoją dotychczasową wiedzą. Na uważnych słuchaczy czekały nagrody w postaci koszulek i długopisów.

Organizatorem Warsztatów Lotniczych jest Instytut Zarządzania Lotnictwem, działający w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Ewa Gyurkovich