Listy w obronie więźniów sumienia 7 i 8 grudnia 2010 roku pisali studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w trakcie akcji Amnesty International – „Maraton Pisania Listów”.

Jak wyjaśnia Michał Futyra z Instytutu Badań nad Cywilizacjami, akcję zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada na 10 grudnia. Akcja polega na ręcznym pisaniu listów w obronie kilkunastu konkretnych osób, których prawa zostały lub nadal są łamane.

– Każdy kto chciał, mógł napisać swój list w obronie wskazanych represjonowanych osób na całym świecie – wyjaśnia Michał Futyra.

Niektórzy pisali jeden list, inni zatrzymywali się dopiero na szóstym czy siódmym. Pisali polscy studenci, ale też ci zagraniczni. Ci ostatni najczęściej w swoich ojczystych językach.

– Celem naszej akcji, tak jak w latach poprzednich, było napisanie jak największej liczby listów w obronie ofiar udokumentowanych przypadków naruszeń praw człowieka – mówi Damian Liśkiewicz z IBnC. – Listy zostaną przesłane do polityków, od których zależy los więźniów sumienia i innych, represjonowanych wbrew prawu, osób.
Akcja wzbudziła także spore zainteresowanie mediów – relacje z jej trwania pojawiły się w prasie lokalnej, ale i ogólnopolskiej.

Wszystko zaczęło się w 2001 roku w Polsce. Pomysł podchwyciły sekcje Amnesty w innych krajach. – W ciągu tych lat napisaliśmy w sumie blisko półtora miliona listów – wyjaśnia Damian Liśkiewicz.

Wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu akcji i wzięli w niej udział – słowem, nie byli obojętni i postanowili pomóc więźniom sumienia rozsianym po całym świecie… Serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia: Anna Siewierska-Chmaj i Adam Janusz