Podczas ostatniej wizyty Państwowej Komisji Akredytacyjnej WSIiZ uzyskała kolejną ocenę pozytywną, tym razem na kierunku Informatyka. Komisja doceniła dbałość uczelni zarówno o swoich studentów, jak i wykładowców.

Państwowa Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, która działa w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych obowiązujących europejskich i światowych wzorców. Jak działa PKA? Komisja po zapoznaniu się z systemem kształcenia wydaje opinie oraz wystawia ocenę jakości kształcenia na danej uczelni. W zależności od oceny uczelnia traci lub utrzymuje uprawnienia do prowadzenia kształcenia na danym kierunku.

Na co zwrócili uwagę przedstawiciele Komisji?

– Możliwość zdobywania certyfikatów: PKA wysoko oceniła możliwość podnoszenia kwalifikacji studentów przez zdobywanie certyfikatów. Mało tego, studenci mogą to czynić w najlepszej w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie Akademii CISCO i jedynym Centrum Szkoleniowym CISCO, które mieści się właśnie w WSIiZ.

– Studenci kształcą się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych: PKA przyznała najwyższe noty za wyposażenie uczelni, które sprzyja właściwemu kształceniu na kierunku Informatyka. Sprzęt i oprogramowanie odpowiadają obecnym standardom. Pozwalają studentom przyswoić wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą sobie dobrze radzić jako informatycy w każdej firmie.

– Możliwość rozwoju kadry: PKA w swoim raporcie wysoko oceniła perspektywy, jakie uczelnia otwiera przed swoimi pracownikami. Sprawia to, że jak zaznacza raport: „Kierunek Informatyka ma wyraźnie zarysowane perspektywy rozwoju”.

– Uczelnia przygotowuje studentów odpowiednio do potrzeb rynku pracy: poziom kształcenia, metody nauczania sprawiają, że WSIiZ przygotowuje kadry zawodowe potrzebne na rynku pracy.

– Nowoczesne metody kształcenia: W szkole funkcjonuje zaawansowany system e-Learning. Sporo materiałów dostępnych jest w wersji elektronicznej. Funkcjonują tu także inne metody kształcenia: gry kierownicze, negocjacje, studia przypadków. Metodyka wpajania wiedzy i umiejętności jest znacznie zaawansowana.

– Uczelnia pomaga tym, którzy słabiej radzą sobie, np. z matematyką: raport PKA podkreśla, że WSIiZ stara się zaradzić słabemu przygotowaniu studentów z matematyki i w tym celu wprowadziła do programu studiów przedmiot „Matematyka elementarna”. Uczelnia umożliwia też indywidualny kontakt z prowadzącymi, którzy pomagają w konkretnych przypadkach.

– Plany studiów zawierają kursy o charakterze zawodowym: daje to studentowi możliwości zdobycia większej puli umiejętności i lepszego przygotowania do zawodu.

Studenci WSIiZ mogą być więc dumni ze swojej uczelni. Informatykę w WSIiZ warto wybrać, tym bardziej, że nawet do 50% studentów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia będzie otrzymywać od nowego roku akademickiego aż 500 zł stypendium ministerialnego miesięcznie. Kliknij po szczegóły.

Magdalena Głodowska, Szymon Taranda