Zakończył się etap zgłaszania studentów do szesnastej edycji plebiscytu “Student Roku”. Wykładowcy, przedstawiciele środowiska lokalnego oraz studenci zgłosili najbardziej aktywnych studentów 2020 roku. Teraz najlepszych z najlepszych wyłoni Kapituła Plebiscytu.

Plebiscyt “Student Roku” organizowany jest przez Samorząd Studencki WSIiZ. Celem plebiscytu jest promowanie oraz nagradzanie aktywnych studentów, którzy pozytywnie wyróżniają się na tle pozostałych uczniów. Studenci byli zgłaszani przez wykładowców, pracowników uczelni, opiekunów grup wykładowych, starostów roku oraz innych studentów, w następujących kategoriach:

Kategoria I: Sympatyk WSIiZ
Do tej kategorii nominowani byli studenci wspierający WSIiZ w działaniach promocyjnych oraz pracujący organizacyjnie na rzecz uczelni, biorący udział w akcjach promocyjnych, zaangażowani w tworzenie projektów na rzecz uczelni itp. Zgłoszeni zostali:

 • Izabela Bednarz / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Maria Ivanova Dosheva / General Aviation
 • Oliwia Dzięglewicz / Psychologia w Zarządzaniu
 • Natalia Filimoniuk / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Wiktoria Kowal / Psychologia w Zarządzaniu
 • Sylwia Mikrut / Psychologia w Zarządzaniu
 • Magdalena Radzimowska / Grafika komputerowa

Kategoria II: Artysta
Do tej kategorii nominowani byli studenci, wykazujący się inwencją twórczą w jednej z dziedzin sztuki: taniec, muzyka, teatr, film, fotografia, sztuki plastyczne, moda itp. Zgłoszeni zostali:

 • Ilona Babicz / Filologia Angielska
 • Izabela Bednarz / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Anastasiia Bucha / Grafika komputerowa
 • Karolina Góraj / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dominika Mazur / Grafika komputerowa
 • Diana Tobagabilova / Aviation Management
 • Alicja Wróbel / Psychologia w Zarządzaniu

Kategoria III: Społecznik
Do tej kategorii nominowani byli studenci pomagający innym. Osoby biorące udział w różnego rodzaju wolontariatach, wspierające osoby potrzebujące pomocy. Zgłoszeni zostali:

 • Aleksandra Kawa / Psychologia w Zarządzaniu
 • Yaryna Kisil / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Wiktoria Kowal / Psychologia w Zarządzaniu
 • Baboucarr Njie / Computer Networks
 • Hengja Zhang / Economics

Kategoria IV: Sportowiec
Do tej kategorii nominowani byli studenci, którzy posiadają osiągnięcia sportowe. Osoby, które czynnie uprawiają sport, należą do organizacji sportowych, byli zwycięzcami zawodów sportowych. Zgłoszeni zostali:

 • Zuzanna Ignar / Ekonomia
 • Karolina Kusak / Psychologia w Zarządzaniu
 • Konrad Mucha / Zarządzanie
 • Piotr Groszek / Aviation Management

Kategoria V: Lider
Do tej kategorii nominowani byli studenci, którzy powołali do życia nowe inicjatywy i skutecznie je realizowali. Osoby, które potrafiły zgromadzić innych wokół nowego przedsięwzięcia, zmotywować ich do działania prowadząc do sukcesu. Pasjonaci i “zapaleńcy” wyróżniający się kreatywnością, umiejący zarazić swoją pasją innych studentów. Zgłoszeni zostali:

 • Zvikomborero Anesu Chirume / General Aviation
 • Ewa Kuźniar / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edyta Musiał / Grafika komputerowa
 • Illia Mynenko / Programowanie
 • Mateusz Paściak / Informatyka
 • Dawid Rejkowicz / Informatyka
 • Aleksandra Sagatowska / Aviation Management

Kategoria VI: Naukowiec
Do tej kategorii nominowani byli studenci, którzy posiadają osiągnięcia w obszarze nauki, np. prowadzą własne badania naukowe, publikują, zajmują się popularyzacją nauki, organizują konferencje i kongresy oraz biorą w nich udział, a także uczestniczą w realizacji projektów badawczych. Zgłoszeni zostali:

 • Michał Furgal / Informatyka
 • Przemysław Oleksy / Grafika komputerowa
 • Mateusz Roman / Logistyka
 • Monika Szczepanik / Kosmetologia
 • Wiktoria Wiater / Psychologia w Zarządzaniu

Ostatnim etapem plebiscytu jest wybór najlepszego studenta z każdego wymienionego obszaru. Spośród tych osób Kapituła plebiscytu wyłoni (na drodze głosowania) zwycięzców na podstawie otrzymanych wniosków oraz dodatkowych informacji, pozyskanych z różnych działów WSIiZ. Dokona tego komisja konkursowa w składzie: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ – Przewodniczący Kapituły XVI edycji plebiscytu “Student Roku 2020”, oraz członkowie kapituły: dr Łukasz Błąd, dr Konrad Szocik, mgr Damian Liśkiewicz, mgr Sylwia Mazur, mgr Małgorzata Sokół, mgr Monika Ślepecka, Illia Mynenko –Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Laureaci poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.