Wszechświat jest tak skonstruowany, by mógł być obserwowany przez człowieka…

Dnia 19 listopada 2009 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się trzeci i ostatni wykład otwarty dotyczący Kosmologii, z cyklu "Nauka i wielkie pytania". Tym razem spotkanie zatytułowane zostało „Na granicach kosmologii” i dotyczyło zagadnień z tym związanych. Wykład poprowadzony został w zastępstwie przez ks. Wojciecha Grygiela, który jak sam powiedział „pragnie sprostać tak trudnemu zadaniu jakim jest rozmowa o Kosmologii.”
– Główną motywacją tego typu wykładów jest zaspokajanie naturalnej ludzkiej ciekawości, odpowiedzi na pytania, które dotyczą człowieka i świata, który go otacza. – mówi Gabrysia, studentka pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego. – Dzięki tym spotkaniom wielu z nas zaczęło traktować naukę jako trwały element społecznej komunikacji- dodaje. Wykład podzielony został na pięć części, które pokrótce zostały wytłumaczone oraz wyjaśnione przez księdza Wojciecha Grygiela.

Pierwszym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu były trudności modelu standardowego, gdzie został wyjaśniony problem horyzontu, problem płaskości oraz problemy powstania struktur we Wszechświecie. Po przedstawieniu tychże zagadnień ks. dr Grygiel przeszedł do kolejnego etapu wykładu jakim było omówienie modelów inflacyjnych, zgodnie z którymi- jak się dowiedzieliśmy- wkrótce po Wielkim Wybuchu nastąpiła faza ekspansji wielokrotnie szybciej niż przewidywał to model standardowy. Trzecim poruszonym zagadnieniem były zasady antropiczne oraz związana z nimi problematyka człowieka pojawiającego się we współczesnej kosmologii. Kolejnym zagadnieniem jakie zostało wyjaśnione to pojęcie Wieloświata jako super-wszechświata, multiświata, zawierającego w sobie wszystko inne oraz pojęcie kosmologii wielowymiarowej. W części ostatniej piątej, przyszedł czas na krótką dyskusję oraz zadawanie pytań, które posypały się z wszystkich uczelni biorących udział w środowym spotkaniu.

-Spotkanie z ks. dr Wojciechem Grygielem oraz wcześniejsze wykłady prowadzone przed znakomitego teologa jakim jest ks. prof. Michał Heller, pomogły mi w dużej mierze w interpretacji czasu, zmienności a nawet modeli kosmologicznych, co wcześniej byłoby niemożliwe, ponieważ uważałam tematy związane z kosmologią czy fizyką za bardzo trudne- mówi Angelika, studentka II roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Na kolejny wykład zapraszamy 25 listopada 2009 roku, który poprowadzi ks. dr Zbigniew Liana. Spotkanie dotyczyć będzie zagadnienia Metodologii. Serdecznie zapraszamy!

Ks. dr Wojciech Grygiel- wybitny filozof i teolog, kierownik zespołu filozofii i historii fizyki w Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Filozofii Przyrody w Papieskiej Akademii Teologicznej, autor licznych publikacji.

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Klaudia Kwaśnik, Magdalena Mieszawska, Ewelina Oleszko