20 czerwca 2011 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (sala Senatu RA206) obędzie się spotkanie informacyjne, którego tematem będzie: Podkarpacie podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Organizatorem spotkania jest Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie będące głównym punktem informacyjnym ds. Prezydencji na terenie Polski południowo-wschodniej.

Tematyka seminarium dotyczyć będzie zaangażowania województwa podkarpackiego w działania na rzecz Prezydencji. Podczas spotkania będziemy gościć pełnomocnika wojewody ds. polskiej Prezydencji Panią Katarzynę Lechowską.

Polska Prezydencja to historyczny moment dla naszego kraju, wielka szansa ale również spore wyzwanie. Historyczny moment bo będzie to pierwsza Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, szansa bo możemy wypromować kraj na arenie międzynarodowej, pokazać że potrafimy być liderem w Europie. Z drugiej strony to wielkie wyzwanie gdyż musimy skoordynować około 200 spotkań formalnych i nieformalnych przedstawicieli wszystkich krajów UE, a także zadbać o realizację priorytetów naszej Prezydencji tak aby były one odzwierciedleniem interesów wszystkich krajów unijnych.