Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają na debatę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 16 maja 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2.

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego to doskonała okazja do publicznej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz roli Polski w zjednoczonej Europie. Jaką wizję Starego Kontynentu mają liderzy podkarpackich list do Parlamentu Europejskiego? Jakie powinno być stanowisko Polski wobec kryzysu ukraińskiego? Jakie działania na rzecz regionu zamierzają podjąć w Brukseli kandydaci z województwa podkarpackiego?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą podkarpackie "jedynki" ze wszystkich komitetów wyborczych posiadających przedstawicieli w parlamencie krajowym tj.: Elżbieta Łukacijewska (Platforma Obywatelska, Poseł do Parlamentu Europejskiego), Tomasz Poręba (Prawo i Sprawiedliwość, Poseł do Parlamentu Europejskiego), Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe, Minister Pracy i Polityki Społecznej), Tomasz Kamiński (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Poseł na Sejm RP), Mieczysław Golba (Solidarna Polska, Poseł na Sejm RP), Kazimierz Jaworski (Polska Razem Jarosława Gowina, Senator RP) i Marta Niewczas (Europa Plus Twój Ruch).

Debata zostanie podzielona na trzy części. W pierwszej podkarpaccy kandydaci będą odpowiadać nt. wizji pracy w Parlamencie Europejskim na rzecz Polski i Podkarpacia, w drugiej poruszone zostaną kwestie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, który w ostatnim czasie wyrasta na jedną z istotnych spraw międzynarodowych w Europie, dotykających zarówno kraj, jak i Podkarpacie. W ostatniej części możliwość zadania pytań będą mieli przybyli na debatę słuchacze.
W debacie może wziąć każdy mieszkaniec Podkarpacia.

Warto podkreślić, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której przedstawiciele są wybierani w wyborach bezpośrednich przez wszystkich uprawnionych do głosowania Europejczyków. W najbliższych wybranych zostanie łącznie 751 posłów, w tym 51 z Polski, która ma szóstą pozycję w liczbie reprezentantów. Ile reprezentantów będzie miało Podkarpacie w Europarlamencie, tak naprawdę zależy od mieszkańców, przy niskiej frekwencji możemy mieć zaledwie jednego przedstawiciela. Zaś sam Parlament współtworzy większość prawa w Unii Europejskiej, co w praktyce oznacza, że zdecydowana część prawnych aspektów w państwach członkowskich powstaje właśnie w Parlamencie Europejskim.

Na dzień przez debatą, w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie o godz. 10.00 w Sali Senatu zorganizowany zostanie wykład otwarty prof. dr hab. Marka Żurka eksperta Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który przybliży funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.