Z okazji Dnia Europy, 9 maja 2013 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się debata młodych na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Spotkanie miało na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców Podkarpacia wizją Europy XXI wieku przedstawioną w Strategii „Europa 2020” oraz umożliwienie młodzieży zapoznania i zrozumienia treści zawartych w dokumencie.

Na tematy bezrobocia młodych, starzenia się społeczeństw czy ochrony środowiska dyskutowali studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Debata rozpoczęła się od poruszenia kwestii bezrobocia wśród młodzieży. Pojawiło się wiele porównań z amerykańskim i azjatyckimi systemami szkolnictwa. Uczestnicy podkreślali, że w Polsce brakuje kształcenia zawodowego i możliwości zdobycia doświadczenia. Sporo emocji wywołały też sprawy związane z ochroną środowiska. Na koniec szukano odpowiedzi na pytanie, czy przy tylu problemach jest jeszcze miejsce na wartości, które przyczyniły się do powstania Unii.

Debatę poprowadził Dominik Łazarz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debat Międzynarodowej. Organizatorem wydarzenia był Punkt Informacji Europe Direct – Rzeszów, którego partnerem merytorycznym jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.