15 listopada 2011 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się Podkarpacka Debata Młodzieży, podczas której studenci największych podkarpackich uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz WSIiZ, a także młodzież szkół ponadgimnazjalnych i działacze organizacji młodzieżowych, poruszali tematy związane z priorytetami polskiej prezydencji.

Dyskusja objęła m.in. tematy zaplanowane na czas polskiej prezydencji jak np.: działania na rzecz pogłębienia rynku wewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na rozwój rynku usług elektronicznych, rozwój współpracy z państwami sąsiednimi, w tym z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz zagadnieniami programu kulturalnego. Młodzi mieszkańcy regionu szczególnie skupili się na kwestiach dotyczących spraw gospodarczych, m.in. przyjęciem podczas polskiej prezydencji tzw. „Sześciopaku” czyli dokumentów prawnych, wzmacniających zarządzanie gospodarką w strefie euro i Unii Europejskiej. Dużo w dyskusji poświecono kwestii dyscypliny finansów publicznych w związku z sytuacją w Grecji czy we Włoszech. Młodzież na pytanie – „czy europejski kryzys może doprowadzić do upadku strefy euro” – stwierdziła, że kryzys w jakim przyszło sprawować Polsce prezydencję w UE, wręcz zamiast upadku euro może wzmocnić siłę UE.

Podczas dyskusji dużo poświecono również kwestiom dotyczącym otwartości Europy, czyli jednemu z trzech priorytetów prezydencji. W tym wymiarze młodzież spierała się zwłaszcza w kwestiach dotyczących Partnerstwa Wschodniego. Inicjatywy, która dzięki Polsce zaistniała mocno w świadomości Europejczyków, a przede wszystkim realiach gospodarczych.

„Podkreślono również fakt, że prezydencja polski osiągnęła duży sukces jakim było wypracowanie oraz przyjęcie programu prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Spowodowało to, że Polsce udało się uzyskać konsensus państw członkowskich UE w zakresie propozycja Komisji Europejskiej dotyczącej wzrostu budżetu spójności, w tym środków przeznaczonych dla Polski” – mówi Dominik Łazarz, dyrektor RCIE w Rzeszowie. Młodzież oceniła, że jest do dobra prognoza dla całej Unii Europejskiej.

Na zakończenie debaty nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu na esej nt. „Polska prezydencja w Radzie UE, a jej wizerunek na arenie międzynarodowej”. Konkurs skierowany był do uczniów oraz studentów szkół i uczelni z całego województwa podkarpackiego. Główną nagrodą dla uczestników były trzy zaproszenia na wizytę w Parlamencie Europejskim ufundowane przez Elżbietę Łukacijewską podkarpackiego Posła do Parlamentu Europejskiego. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, Komisja Oceniająca w skład której weszli przedstawiciele m.in. pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej, Wojewody Podkarpackiego oraz Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie wybrała trzech laureatów oraz postanowiła przyznać 11 wyróżnień z blisko 30 nadesłanych prac. Pierwsze miejsce zdobył Daniel Szeligowski z Forum Inicjatyw Europejskich WSIiZ w Rzeszowie, drugie miejsce Agata Lizak z II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, zaś trzecie miejsce Sylwia Mazur z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W gronie osób wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele: VI LO w Rzeszowie, II LO w Sanoku, I LO w Krośnie, II LO w Rzeszowie, I LO w Łańcucie, LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie, Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, a także Politechniki Rzeszowskiej oraz trzech studentów WSIiZ.

Podkarpacka Debata Młodzieży oraz w/w konkurs realizowane są przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie przy wsparciu środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zespół RCIE