Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zapraszają do udziału w Podkarpackim Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, które odbędzie się 17 września 2018 roku.

Przedsięwzięcie jest skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają także wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Mile widziane będą także rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób.

Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), będzie można także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań. Służyć temu będzie drugi panel Forum – w którym będzie mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań. Wśród wystąpień będą także takie, które zobrazują wysoką determinację osób z niepełnosprawnością. Organizatorom zależy nam na partnerskiej rozmowie w atmosferze szacunku, dialogu, zrozumienia i tolerancji.

Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, będą mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostaną urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością (parking przed budynkiem WSIiZ, w którym odbędzie się wydarzenie – prelekcja interaktywna).

Dzięki Stowarzyszeniu RAMPA będzie można zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej, czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne.

Forum odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uczelni przyjaznej i w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Organizatorzy zapewniają także tłumacza języka migowego.

Program Forum

Szczegółowe informacje nt. zapisów do udziału w Forum: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/podkarpackie-forum-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia/1802611